Inwestycje drogowe

 • Droga Czaple - Ryńsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk

Łączny koszt składającej się z dwóch etapów inwestycji polegającej na przebudowie ponad 6,5 km odcinka drogi powiatowej wyniósł 7 026 455,30 zł.

Etap przebudowy od km 3+671 do km 4+563

Od 19 października 2020 r. ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej Czaple – Ryńsk na odcinku Ryńsk – Trzciano (od km 3+680 do km 6+660).

Zakres przebudowy obejmuje:       

1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;

2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;

3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej – 48 szt.;

4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem płytek ryflowanych z wypustkami – 6 szt.;

5) przebudowa skrzyżowań – 3 szt.;

6) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;

7) wycinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4775 m;

8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;

9) humusowanie i obsianie trawą skarp;

10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;

11) wykonanie oznakowania poziomego;

12) montaż barier energochłonnych – 486 m;

13) montaż barier ochronnych U-11a – 354 m;

14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych – 4 szt.

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.  Przebudowę wykonuje Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 2 886 810 zł. 

 

Etap przebudowy od km 0+000 do km 3+680

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

 

CELE PROJEKTU:

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z 2 drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 548 i 551,
zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych


EFEKTY:

przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 3680 m,
budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2162 m
przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej
budowa 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami
przebudowa 4 skrzyżowań
konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych
umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem
odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów
oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych
oznakowanie poziome
bariery energochłonne i ochronne
oświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi.

 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (1)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (2)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (3)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (4)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (5)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (6)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (7)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (8)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (9)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (10)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (11)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (12)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (13)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (14)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (15)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (16)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (17)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (18)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (19)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (20)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (21)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (22)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (23)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (24)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (25)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (26)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (27)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (28)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (29)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (30)

Wstecz