Inwestycje drogowe

 • Droga Czaple - Ryńsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk

Łączny koszt składającej się z dwóch etapów inwestycji polegającej na przebudowie ponad 6,5 km odcinka drogi powiatowej wyniósł 7 026 455,30 zł.

Etap przebudowy od km 3+671 do km 4+563

Od 19 października 2020 r. ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej Czaple – Ryńsk na odcinku Ryńsk – Trzciano (od km 3+680 do km 6+660).

Zakres przebudowy obejmuje:

 1. przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;
 2. budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;
 3. przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej – 48 szt.;
 4. budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem płytek ryflowanych z wypustkami – 6 szt.;
 5. przebudowa skrzyżowań – 3 szt.;
 6. konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;
 7. wycinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4775 m;
 8. odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
 9. humusowanie i obsianie trawą skarp;
 10. wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
 11. wykonanie oznakowania poziomego;
 12. montaż barier energochłonnych – 486 m;
 13. montaż barier ochronnych U-11a – 354 m;
 14. montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych – 4 szt.

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk. Przebudowę wykonuje Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 2 886 810 zł. 

Etap przebudowy od km 0+000 do km 3+680

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

CELE PROJEKTU

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z 2 drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 548 i 551,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych

EFEKTY

 • przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 3680 m,
 • budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2162 m
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej
 • budowa 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami
 • przebudowa 4 skrzyżowań
 • konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych
 • umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów
 • oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych
 • oznakowanie poziome
 • bariery energochłonne i ochronne
 • oświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi.
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (1)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (2)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (3)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (4)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (5)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (6)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (7)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (8)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (9)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (10)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (11)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (12)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (13)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (14)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (15)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (16)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (17)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (18)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (19)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (20)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (21)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (22)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (23)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (24)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (25)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (26)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (27)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (28)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (29)
 • DROGA CZAPLE - RYŃSK (30)