Rozwój edukacji

 • Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Wybudowaliśmy salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Dzięki projektowi poprawią się warunki lokalowe szkoły. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego co w perspektywie przełoży się na wzrost jakości kształcenia oraz na poprawę kondycji fizycznej uczniów. Istotnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.


Projekt jest realizowany na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego.  Budynek sali gimnastycznej jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły i połączony będzie łącznikiem dydaktycznym oraz klatką schodową i dźwigiem. Obsługę komunikacyjną obiektu zaprojektowano od ul. Żeromskiego. Także zaprojektowano wewnętrzną drogę dojazdową spełniającą rolę dojazdu przeciwpożarowego ze stanowiskami parkingowymi wzdłuż drogi.

 

Obiekt składa się z 3 zespołów funkcjonalnych:
- przyziemie o powierzchni 1162,4 m2 w tym: sala gimnastyczna o wymiarach 20 x 40 m z holem wejściowym, szatnią okryć wierzchnich, szatniami dla ćwiczących, pokojem instruktora, magazynem sprzętu sportowego,
- parter o powierzchni 652,2 m2 w tym:  widownia dla 160 widzów z sanitariatami, wentylatornia, 3 sale lekcyjne  i świetlica,
- I piętro o powierzchni 303,9 m2 w tym: 3 sale lekcyjne i 2 węzły sanitarne.
Kubatura obiektu wynosi 9318,7 m3.
Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
- sala gimnastyczna usytuowana będzie z wejściem bezpośrednio z terenu bez schodów;
- będzie oddzielna przebieralnia dla osób niepełnosprawnych z natryskiem i węzłem sanitarnym;
- z przyziemia na parter i na I piętro prowadzą nie tylko schody, ale również dźwig pionowy.


Wymiary sali umożliwią prowadzenie gier zespołowych takich jak: badminton, koszykówka, piłka nożna (boisko nienormatywne), tenis, piłka siatkowa.


  Została wybudowana kotłownia gazowa o mocy 540 kW. W sali gimnastycznej zostanie zastosowane ogrzewanie podłogowe. Projekt przewiduje również zakup i zainstalowanie wyposażenia sali gimnastycznej  Lokalizacja przedsięwzięcia jest optymalna ze względu na bliskie położenie budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz oparcie projektu o istniejącą infrastrukturę. Własny grunt pod inwestycję, pełne uzbrojenie terenu jak i kompleksowy projekt budowlany przemawiały za zasadnością realizacji projektu w wybranym miejscu.
Oprócz budowy obiektu planowane jest również urządzenie powierzchni zielonych, wybudowanie dróg dojazdowych oraz parkingu. Ponadto za budynkiem sali przewidziano boiska sportowe.


Sala gimnastyczna z zapleczem dydaktycznym jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć z zakresu działalności szkoły. Ponadto obiekt będzie służył zajęciom pozalekcyjnym, kulturalno-oświatowym, informatycznym, organizowaniu konkursów. W obiekcie odbywać się będą  także imprezy sportowe, międzyszkolne oraz zawody o zasięgu lokalnym.

Projekt został zrealizowany w latach 2008-2010.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 916 441,87 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 3 157 553,72 PLN.

 • autor: AUTOR TREŚCI
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (1)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (2)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (3)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (4)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (5)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (6)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (7)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (8)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (9)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (10)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (11)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (12)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (13)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (14)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (15)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (16)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (17)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (18)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (19)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (20)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (21)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (22)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (23)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (24)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (25)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (26)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (27)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (28)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (29)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (30)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (31)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (32)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (33)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (34)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (35)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (36)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (37)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (38)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (39)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (40)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (41)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (42)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (43)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (44)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (45)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (46)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (47)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (48)
 • BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ (49)