Inwestycje drogowe

  • Koparka na terenie budowy obwodnicy

Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 621 334,41 PLN na podstawie umowy nr Z/2.04/I/1.1.1/2/04/U/2/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Całkowity koszt Projektu wynosi 26 295 416,82 PLN. Pozostała kwota 5 207 111,48 PLN stanowi wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Gminy Wąbrzeźno.

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno o długości 7,768 km. Budowa obwodnicy obejmuje: budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań (3 typu "rondo", 4 typu "T-owe" i 2 typu "proste"), budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej.

 

Poniżej prezentujemy informacje prasowe z przebiegu budowy

  • autor: AUTOR TREŚCI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Wstecz