Inwestycje drogowe

 • Koparka na terenie budowy obwodnicy

Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 621 334,41 PLN na podstawie umowy nr Z/2.04/I/1.1.1/2/04/U/2/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Całkowity koszt Projektu wynosi 26 295 416,82 PLN. Pozostała kwota 5 207 111,48 PLN stanowi wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Gminy Wąbrzeźno.

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno o długości 7,768 km. Budowa obwodnicy obejmuje: budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań (3 typu "rondo", 4 typu "T-owe" i 2 typu "proste"), budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej.

 

Poniżej prezentujemy informacje prasowe z przebiegu budowy

 • autor: AUTOR TREŚCI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28