Aktualności

Aktualności

 • Informacja

  Informacja o usługach w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum"

  W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy...

 • Wakacje w WDK

  Słoneczne wakacje dobiegły końca…

  Od 2 do 6 lipca niemal 20 – osobowa grupa dzieci brała udział w wakacyjnych warsztatach organizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury.
   

 • Dotacje logo

  Dotacje na zabytki

  Zgodnie z § 3, § 5 ust. 9  i § 12 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637) informujemy...

 • Wakacje w bibliotece!

  Aktywie i nowocześnie – wakacje z biblioteką w Wąbrzeźnie

  Aktywie i nowocześnie – wakacje z biblioteką w Wąbrzeźnie! to hasło tegorocznych spotkań dla dzieci spędzających lato w mieście. 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Zmiana godzin pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w okresie urlopowym

  Nastąpiła zmiana godzin pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w okresie urlopowym

 • XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą piątą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. o godz.10:15 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Program „Aktywny samorząd”

  Program „Aktywny samorząd”

  Od 2012 r. Powiat Wąbrzeski przystępuje do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednią realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Uzyskanie wsparcia możliwe jest w ramach dwóch modułów programu...

 • SITNO-KSIĄŻKI

  Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę III etapu drogi Wąbrzeźno-Książki

  W dniu 4 lipca w Starostwie Powiatowym dokonano oceny ofert złożonych w ramach przetargu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662”.

 • WYNIKI MATUR

  Zdawalność matur w Powiecie Wąbrzeskim na 5. miejscu w województwie

  Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1. w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. W części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

 • KOMISJA OŚWIATY

  Radni na posiedzeniu Komisji przeanalizowali przeprowadzone w V Kadencji inwestycje w szkołach prowadzonych przez powiat

  W dniu 4 lipca Radni będący członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
   

 • logo

  Uczniowie szkół zawodowych rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

  Powiat Wąbrzeski w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

 • MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK

  Wąbrzeska biblioteka zakwalifikowała się do programu „Mała Książka - Wielki Człowiek"

  Miło nam poinformować, że wąbrzeska biblioteka zakwalifikowała się do programu „Mała Książka - Wielki Człowiek. Trzylatki”! skierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki, a organizowanego przez Instytut Książki. Realizację programu rozpoczniemy we wrześniu, ale już dziś zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci urodzonych w 2015 r. do udziału w akcji. Uczestnictwo w niej jest całkowicie bezpłatne.

 • OGNIK

  Kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”

  Wąbrzescy strażacy w I półroczu 2018 roku czynnie realizowali Kampanię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 • Z

  X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych

  W ubiegłą sobotę, 30 czerwca 2018 r.  odbyły się sportowo -pożarnicze  powiatowe zawody OSP w których uczestniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Powiatowe zawody ochotników strażaków organizuje raz na dwa lata Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie, przy wsparciu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.
   

 • XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

  W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 
  Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze.
   

Stronicowanie