Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Trwa zbiórka darów dla Ukrainy

Trwa zbiórka darów dla Ukrainy

2022.03.09

   Informujemy, że uruchomiliśmy powiatowy magazyn darów w celu jak najlepszej koordynacji pomocy. W gminach trwa zbiórka darów dla potrzebujących z Ukrainy. Osoby indywidualne mogą przekazać dary bezpośrednio do gmin.  W późniejszym czasie gminy dokonują zbiorczego przekazania, odpowiednio oznakowanych darów do magazynu powiatowego z którego dalej będą wysyłane do Centralnego Punktu Zbiórki w Województwie.

 

Informacja dla Uchodźców z Ukrainy

Informacja dla Uchodźców z Ukrainy

2022.03.06
Dla uchodźców z Ukrainy uruchomione zostały infolinie oraz strony internetowe z niezbędnymi informacjami.
 
Obsługiwane są one w języku ukraińskim i w języku polskim. 
 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod numerami telefonu:

> 52 34 97 804

> 52 34 97 461

obsługiwaną w języku ukraińskim i polskim oraz  stronę internetową  https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl
 
Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa: Ukraina - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz infolinia +48 47 721 75 75
Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców

Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców

2022.03.04

Poniżej znajdą Państwo przygotowane przez Kancelarię Prezydenta RP...

LOGO „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

2022.03.03

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku”, umożliwiający kontynuację programu.

  

Informacja o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r.

Informacja o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r.

2022.03.03

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r...

 

logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Dyżur psychologa

2022.03.03

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 10.03.2022 r. oraz 24.03.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555.