Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

2022.07.18

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie.  Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.  W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, a już wkrótce także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

LOGO

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc w roku 2022.

2022.07.18

Wykaz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, udzielających wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, w tym dla osób stosujących przemoc w roku 2022

Apelujemy o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej! 

Apelujemy o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej! 

2022.07.15

Szanowni Państwo

Apelujemy o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej! 

Apelujemy o pomoc, polegającą na zwiększeniu, jeszcze w tym roku, kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięcznego kosztu uczestnictwa jednej osoby w zajęciach prowadzonych w naszych placówkach o 600 zł, a także o odpowiedni wzrost dofinansowania tej działalności w latach następnych...

 

logo przedstawiajace 3 osoby w sercu

Dyżur psychologa

2022.07.15

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 11.08.2022 r. oraz 25.08.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  

Relacja z prac na trasie Stolno-Wąbrzeźno

Relacja z prac na trasie Stolno-Wąbrzeźno

2022.07.07

Postępują prace przy największej aktualnie realizowanej inwestycji drogowej w województwie – gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 177 milionów złotych. W ostatnich tygodniach prace rozpoczęły się m.in. w Lisewie i Płużnicy.

Atrakcyjne pożyczki unijne na rozwój – dla mikro, małych i srednich firm

Atrakcyjne pożyczki unijne na rozwój – dla mikro, małych i średnich firm

2022.07.06

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju to działająca od blisko 5 lat spółka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Jej głównym celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie naszego regionu.  Fundusz administruje ponad 620 milionami złotych. Środki te, za pośrednictwem instytucji współpracujących z Funduszem, sukcesywnie trafiają do lokalnych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych pożyczek.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do reprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego na Dożynkach Wojewódzkich! Do wygrania 5 tysięcy złotych!

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do reprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego na Dożynkach Wojewódzkich! Do wygrania 5 tysięcy złotych!

2022.07.05

Święto plonów to czas kiedy oddajemy hołd pracy rolników, okazujemy naszą wdzięczność za ich trud i troskę o nasz wspólny byt. Tegoroczne Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej odbędą się 28 sierpnia w Kruszynie.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021

2022.07.04

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie na sesji w dniu 30 czerwca br. udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. 
Wstępem do decyzji o udzieleniu zarządowi wotum zaufania była debata nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2021. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w minionym roku. Między innymi zawiera realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Wotum zaufania to wyrażenie poparcia dla działań Zarządu. Zostało ono przyjęte 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

logo przedstawiajace trzy osoby w sercu

Dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2022.07.04

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 07.07.2022 r. oraz 21.07.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  

Wyremontowaliśmy przejścia dla pieszych przy szkołach w Łobdowie i Wielkich Radowiskach!

Wyremontowaliśmy przejścia dla pieszych przy szkołach w Łobdowie i Wielkich Radowiskach!

2022.07.04

Zakończyliśmy przebudowę przejść dla pieszych przy szkołach w Łobdowie i Wielkich Radowiskach. Zmodernizowane, dobrze oznakowane i oświetlone przejście, dobudowane chodniki, znacznie poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w tym dzieci uczęszczających do pobliskich szkół. 

Bezpiecznie wakacje nad wodą

Bezpiecznie wakacje nad wodą

2022.07.04

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej pojawili się na wąbrzeskiej plaży, gdzie spotkali się z mieszkańcami inaugurując sezon wakacyjny.