Aktualności

Aktualności

 • Strażacy z terenu powiatu podzielili się opłatkiem

  Strażacy z terenu powiatu podzielili się opłatkiem

  13 grudnia w Gminnym Domu Kultury w Książkach odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków ochotników z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. W uroczystości wziął udział Wicestarosta Karol Sarnecki. Podczas spotkania, doceniając wkład pracy i zaangażowanie podczas służby pełnionej w OSP nagrodzono wyróżniających się w mijającym roku strażaków. 

 • Dobiega końca program zapobiegania upadkom dla seniorów!

  Dobiega końca program zapobiegania upadkom dla seniorów!

  Dnia 13 grudnia 2022 r. uczestnicy „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” poddani zostali badaniom końcowym. Tym samym zakończono realizację ww. programu w 2022 r.

 • Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym to dokument elektroniczny

  Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym to dokument elektroniczny

  • W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach,  a także o niezaleganiu w podatkach.
  • Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US.
  • Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.

 • W gronie tegorocznych stypendystów Marszałka znalazło się sześciu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących

  W gronie tegorocznych stypendystów Marszałka znalazło się sześciu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących

  Humaniści na start – to program stypendialny Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego promujący uczniów szkół podstawowych i średnich naszego województwa, którzy uzyskują szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów humanistycznych. W gronie tegorocznych stypendystów tego programu znalazło się sześciu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Lidia Banaś, Ilona Błaszkiewicz, Weronika Dziub, Lena Krause, Paweł Dąbrowski i Bartosz Socha.

 • Hej kolęda, kolęda! – spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących w Wąbrzeźnie

  Hej kolęda, kolęda! – spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących w Wąbrzeźnie

  Członkowie Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących w Wąbrzeźnie tradycyjne przed Świętami Bożego Narodzenia spotkali się, by podzielić się opłatkiem.

 • Warsztaty Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych

  Warsztaty Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych

     Dnia 8 grudnia 2022 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało warsztaty Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych i wychowanków, które miały na celu integrację rodzin zastępczych.  Przy czterech stanowiskach rodzice wraz z wychowankami mieli możliwość stworzenia ozdób świątecznych w tym:  bombek, łańcucha, gwiazdorków
  i udekorowania pierników.

    

 • Pani Wioletta Węglerska odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego

  Pani Wioleta Węglerska odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego

  Dnia 12 grudnia 2022 r. Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Wiolecie Węglerskiej, nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu. Pani Wioleta złożyła również ślubowanie, które potwierdziła własnoręcznym podpisem. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Trudna sytuacja finansowa w szpitalach powiatowych, konieczność zmian finansowania oświaty, transport publiczny - RELACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

  Trudna sytuacja finansowa w szpitalach powiatowych, konieczność zmian finansowania oświaty, transport publiczny - RELACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

  Bardzo trudna sytuacja finansowa w szpitalach powiatowych, konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie finansowania oświaty, funkcjonowanie systemu wsparcia zawodowych rodzin zastępczych, transport publiczny, obecne nie łatwe realia budżetów powiatów i stan finansów publicznych – to główne tematy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 8-9 grudnia 2022 r. w Busku Zdroju.

 • Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  W z związku okresem jesienno-zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie przypomina właścicielom i zarządcą obiektów budowlanych o konieczności wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 61 oraz art.62 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności...

 • Wicestarosta wziął udział w I Kongresie Regionalistów Województwa

  Wicestarosta wziął udział w I Kongresie Regionalistów Województwa

  8 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się I Kongres Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wydarzeniu, które w założeniu jest początkiem integracji ruchu regionalistycznego w naszym województwie, wziął udział Wicestarosta Karol Sarnecki. 

 • Trwa dyskusja o problemach powiatów – posiedzenie Zarządu ZPP

  Trwa dyskusja o problemach powiatów – posiedzenie Zarządu ZPP

  Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz bierze udział w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbywa się w Busku-Zdroju.

 • Czy wiesz, że w Starostwie mieści się Biuro Rzeczy Znalezionych? W depozycie do odbioru pozostają m.in. rowery, portfele, klucze

  Czy wiesz, że w Starostwie mieści się Biuro Rzeczy Znalezionych? W depozycie do odbioru pozostają m.in. rowery, portfele, klucze

  Do depozytu Biura przyjmuje się na przechowanie rzeczy znalezione ma terenie Powiatu Wąbrzeskiego, porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł. Obecnie w depozycie biura znajdują się m.in. rowery, klucze, portfele, głośnik. 
   
 • PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2023 r.

  PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2023 r.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat programu wraz z dokumentacją programową (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. Program finansowany jest ze środków PFRON. W roku 2023 „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obejmuje następujące obszary wsparcia   i adresatów programu...

   

 • 5 lat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

  5 lat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

  6 grudnia świętowaliśmy piątą rocznicę działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu.  W wydarzeniu wzięli przyjaciele i sympatycy placówki. Podczas uroczystości z ust gości padło wiele ciepłych słów, w których podkreślano ogromne znaczenie funkcjonowania placówki na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a także fakt, iż Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, gdzie odkrywane są talenty, gdzie zawiązują się przyjaźnie, gdzie panuje rodzinna atmosfera.

 • ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

  ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

  Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków, uznaje się teren powiatów w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu...

Stronicowanie