Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie z terenu Gmina Książki będzie reprezentować Powiat Wąbrzeski podczas tegorocznych dożynek Wojewódzkich Kujawsko-Pomorskie

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie będzie reprezentować Powiat Wąbrzeski podczas tegorocznych dożynek Wojewódzkich Kujawsko-Pomorskie

2022.08.08

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkich dożynkach które w tym roku odbędą się w Kruszynie w gminie Włocławek. Panie ze stowarzyszenia będą reprezentować nasz powiat biorąc udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Tradycyjny oraz Współczesną Ozdobę Dożynkową.

Apel ZPP o wsparcie finansowe samorządów w Wydarzeniach Polsat News

Apel ZPP o wsparcie finansowe samorządów w Wydarzeniach Polsat News

2022.08.04

Nadchodząca zima nie napawa optymizmem. Rosnące ceny surowców energetycznych oraz wysoka inflacja powoduje w wielu samorządach uzasadnione obawy o przyszłość. Dlatego też Związek Powiatów Polskich wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o wsparcie.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej PFRON

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej PFRON

2022.08.04

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego

Uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego

2022.08.02

We wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność), wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Warszawy. 

Wychowankowie na turnusie w Ciechocinku

Wychowankowie na turnusie w Ciechocinku

2022.08.01

W miesiącu lipcu  wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przebywali na turnusie w Ciechocinku. Dzieci spędzały aktywnie czas, przy okazji korzystając z dostosowanych do ich wieku zabiegów. 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022.08.01

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 233 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 234 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Niskie Podatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

Niskie Podatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

2022.07.29

Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF). Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia. Kalkulator jest dostępny na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki. W kolejnych tygodniach udostępnimy nowe funkcjonalności, które pozwolą precyzyjnie wyliczyć kolejnym grupom podatników łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku.

UWAGA! W dniach 28 i 29 lipca w związku z przebudową zamknięty zostanie odcinek drogi w miejscowości Książki!

UWAGA! W dniach 28 i 29 lipca w związku z przebudową zamknięty zostanie odcinek drogi w miejscowości Książki!

2022.07.27

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - wykonawca robót budowlanych drogowych w ramach zadania inwestycyjnego PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1713C KSIĄŻKI KRUSZYNY W KM 1+484 - 2+300 informuje, że w dniach 28 i 29 lipca br. w godz. 7:00-17:00 na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1713C Książki-Kruszyny w miejscowości Książki (od km 1-484 do km 2+300) realizowane będą roboty budowlane związane z układaniem nawierzchni bitumicznej.

Starosta Wąbrzeski ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Starosta Wąbrzeski ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

2022.07.27

I. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.