Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wychowankowie na turnusie w Ciechocinku

Wychowankowie na turnusie w Ciechocinku

2022.08.01

W miesiącu lipcu  wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przebywali na turnusie w Ciechocinku. Dzieci spędzały aktywnie czas, przy okazji korzystając z dostosowanych do ich wieku zabiegów. 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022.08.01

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 233 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 234 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Niskie Podatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

Niskie Podatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

2022.07.29

Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF). Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia. Kalkulator jest dostępny na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki. W kolejnych tygodniach udostępnimy nowe funkcjonalności, które pozwolą precyzyjnie wyliczyć kolejnym grupom podatników łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku.

UWAGA! W dniach 28 i 29 lipca w związku z przebudową zamknięty zostanie odcinek drogi w miejscowości Książki!

UWAGA! W dniach 28 i 29 lipca w związku z przebudową zamknięty zostanie odcinek drogi w miejscowości Książki!

2022.07.27

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - wykonawca robót budowlanych drogowych w ramach zadania inwestycyjnego PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1713C KSIĄŻKI KRUSZYNY W KM 1+484 - 2+300 informuje, że w dniach 28 i 29 lipca br. w godz. 7:00-17:00 na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1713C Książki-Kruszyny w miejscowości Książki (od km 1-484 do km 2+300) realizowane będą roboty budowlane związane z układaniem nawierzchni bitumicznej.

Starosta Wąbrzeski ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Starosta Wąbrzeski ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

2022.07.27

I. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od 1 lipca lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania biochemiczne i immunochemiczne, które dotychczas zlecał specjalista

Od 1 lipca lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania biochemiczne i immunochemiczne, które dotychczas zlecał specjalista

2022.07.25

Od 1 lipca lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania biochemiczne i immunochemiczne, które dotychczas zlecał specjalista. Lekarz POZ może zlecić: oznaczenie stężenia ferrytyny; witaminy B12; kwasu foliowego, oznaczenie anty–CCP, miana przeciwciał anty-HCV.

Relacja z pobytu uczniów Zespołu Szkół we Francji w ramach projektu Erasmus+

Relacja z pobytu uczniów Zespołu Szkół we Francji w ramach projektu Erasmus+

2022.07.25

Z rana dokładnie o 5.30 spotkaliśmy się wszyscy na dworcu PKP. Wszyscy to znaczy nasza 6 -Tomek, Julka,Kacper, Lena, Marta, Julka. Czekaliśmy na pociąg, który miał się zjawić o godzinie 5:48 i dokładnie o wyznaczonej porze wraz z nauczycielkami wyruszyliśmy w drogę do Torunia, skąd mieliśmy przesiadkę na autobus, którym pojechaliśmy na lotnisko w Warszawie. Do Modlina dotarliśmy mniej więcej po 13:00 i po zdaniu bagażu i odprawie oczekiwaliśmy na samolot. O godzinie 16:30 weszliśmy na pokład zajmując swoje miejsca. 

Ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

Ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

2022.07.20

 Od 1 stycznia br. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W ramach Niskich Podatków limit ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.

Awanse i wyróżnienia dla wąbrzeskich policjantów z okazji ich święta

Awanse i wyróżnienia dla wąbrzeskich policjantów z okazji ich święta

2022.07.19

Zaproszonych gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie insp. Mirosław Joppek. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za ich służbę, podkreślając jak trudna ona było przez ostatnie dwa lata, w trakcie których oprócz zwykłych codziennych obowiązków policjanci musieli zmagać się  również z pandemią.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

2022.07.19

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

Wynajmujący, którzy wybrali ryczałt mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT

Wynajmujący, którzy wybrali ryczałt mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT

2022.07.19

Niskie Podatki to możliwość powrotu na skalę podatkową nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób osiągających przychody z najmu prywatnego. Chodzi o tych, którzy pierwotnie w rozliczeniu za 2022 r. wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Skorzystanie z 12 proc. PIT będzie możliwe pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2023.