Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

2020.05.28

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników...

Informacje dotyczące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Informacje dotyczące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

2020.05.28

UWAGA

Informacja o zmianie przepisów w zakresie przywrócenia biegów terminów postępowań

Zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs. Ustawa ta weszła w życie dnia 16 maja 2020 r...

 

 

Komunikat Starosty Wąbrzeskiego o wznowieniu działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Wąbrzeskim

Komunikat Starosty Wąbrzeskiego o wznowieniu działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Wąbrzeskim

2020.05.25

Komunikat Starosty Wąbrzeskiego o wznowieniu działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Wąbrzeskim...