Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

100 lat Powiatu Wąbrzeskiego

17 stycznia 1920 o godz. 7:30 wszystko się zaczęło! Wojsko gen. Hallera przekroczyło most na Drwęcy i wkroczyło do powiatu wąbrzeskiego!

2020.01.17

Byliśmy pierwszym powiatem Pomorza Nadwiślańskiego, który wrócił w granice Polski.

UWAGA!

W poniedziałek 20 stycznia parking na rynku w Wąbrzeźnie będzie zamknięty

2020.01.17

20 stycznia odbędzie się tam uroczystość inaugurująca obchody 100. rocznicy powrotu Wąbrzeźna do Macierzy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie

2020.01.16

W środę 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i przyjęciem obowiązków służbowych Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Informacja dotycząca rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

2020.01.16

Informujemy, że według stanowiska Ministerstwa Infrastruktury kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz.1990 ze zm.)  będą dotyczyły tylko czynności dokonanych po 31 grudnia 2019r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĄBRZEŹNIE

Podsumowanie 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

2020.01.15

We wtorek (14.01.2020 r.) o godz. 11:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę funkcjonariuszy z Wąbrzeźna za rok 2019. W odprawie, jak co roku uczestniczył pierwszy z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inp. Mirosław Elszkowski.

Joanna Aleksandrowicz - koncert w Wąbrzeźnie

Z okazji 100. rocznicy Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu Wąbrzeskiego do Macierzy zapraszamy na Koncert Joanny Aleksandrowicz

2020.01.15

18 stycznia rozpoczynamy obchody 100. rocznicy Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu Wąbrzeskiego do Macierzy. Po udziale w wielu zaplanowanych z tej okazji wydarzeniach, na zakończenie, 24 stycznia odbędzie się na Koncert Joanny Aleksandrowicz.

MOBILNY PUNKT INFORMACJI

Plany na nowy rok - własna działalność? Rozwój firmy? Przyjdź na spotkanie do Starostwa i dowiedz się, jakie dotacje możesz uzyskać

2020.01.15

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Prace nad nową strategią

Trwają prace nad nową strategią rozwoju

2020.01.15

Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Niniejszy dokument, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Skorzystaj z darmowych badań mammograficznych w Książkach i Dębowej Łące

2020.01.13

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

 

 

Popołudnie SPA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Czwarte popołudnie SPA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące

2020.01.13

W poniedziałkowe popołudnie dziewczyny z grup internackich - Weronika, Marysia, Natalia i Kasia przygotowywały maseczkę kawową.

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął nabór wniosków na dotację na założenie firmy oraz refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

2020.01.13

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że z dniem 13 stycznia rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 28 stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie 14 bonów na zasiedlenie.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Informacja dla rodziców uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I- go stopnia (zawodowa)

2020.01.13

W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego.

Autobusy do kontroli

„Bezpieczne ferie" 2020, autobusy do kontroli

2020.01.13

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Nabór do projektu

Rozpoczęliśmy nabór 180 uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

2020.01.10

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

 

logo

Składnie wniosków on-line – System SOW

2020.01.10

    Od 1 stycznia 2020 roku Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych...