Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Logo  WTZ - zajęcia klubowe

Program „Zajęcia klubowe w WTZ"

2020.10.12

   Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc jednostkom prowadzącym Warsztaty udzielana jest przez samorządy powiatowe...

Logo Programu „Aktywny samorząd”

Uwaga termin ! Pomoc finansowa na koszty nauki. Program „Aktywny samorząd” Moduł II.

2020.10.01

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przypomina, iż do dnia 10 października 2020 r.  można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcie przedstawiajace uczestników projektu RWC 2

„RODZINA W CENTRUM”

2020.09.29

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie od 2016 r. realizuje projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.