Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

dwa loga: PFRON oraz Aktywny Samorząd

Moduł II programu „Aktywny samorząd” w roku 2021

2021.03.02

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje  iż od 1 marca 2021 r.  trwa nabór wniosków w ramach Modułu II programu. Wnioski na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 można składać do dnia 31 marca 2021 r.  Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie  w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

  

logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Dyżur psychologa

2021.02.26

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniach 01.03.2021 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz 15.03.2021 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 pod numerem telefonu 531063555 będzie dyżurował psycholog w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W dniu 15.03.2021 r. możliwe również poradnictwo w formie stacjonarnej w siedzibie tut. Centrum.
  

Trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

Rozpoczęła się trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

2021.02.25

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako jeden z 24 parterów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych od dnia 1 stycznia 2021 roku rozpoczęło działania w ramach „Rodziny w Centrum 3”. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 12.663.937,00 zł, dofinansowanie z UE 10.764.346,45 zł. Wartość projektu dla Powiatu Wąbrzeskiego na dwa lata realizacji projektu wynosi 985.553,00 zł.

 

logo - kontury 3 osób w sercu

KONKURS WIELKANOCNY MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

2021.02.17

KONKURS WIELKANOCNY MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Termin Konkursu: od dnia 17.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r...

 

logo: „Aktywny samorząd”

„Aktywny samorząd” pilotażowy program w 2021 roku

2021.02.16

   Od 1 marca 2021 r. będzie można aplikować o wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku realizowane będą następujące Moduły, obszary i zadania programu: