Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Dyżur psychologa

Dyżur psychologa

2022.11.24

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 01.12.2022 r. oraz 15.12.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog,  w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie...

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

2022.11.18

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud pracy włożonej w pomoc osobom potrzebującym...

  

Logo PFRON

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospr

2022.11.08

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

  

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

2022.11.02

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż Powiat Wąbrzeski przystąpił do programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Jednostką realizującą program w Powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...