Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Wyjazdy kolonijne

2021.09.10

   Grupa wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego miała możliwość skorzystania z wyjazdów wakacyjnych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry oraz Hufiec ZHP Pałuki sfinansowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

2021.09.08

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe ...

Logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Zmiana terminu dyżuru psychologa.

2021.09.03

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie został przeniesiony z dnia 7 września 2021 r. na dzień 14 września 2021 r. w godzinach od 16.30 do 18.30. Przepraszamy za utrudnienia.