Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

logo przedstawiajace 3 osoby w sercu

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie

2022.01.21

   Środowiskowy Dom Samopomocy jest bezpieczną, przyjazną przestrzenią dla 30 dorosłych osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00...

logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2022.01.11

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 13.01.2022 r. oraz 27.01.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwe jest również poradnictwo w formie telefonicznej pod numerem telefonu 531063555.

  

loga PFRON oraz SOW

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2021.12.22

          Szanowni Państwo,

informujemy, iż formularze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 w zakresie:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych