Wszystkie aktualności

  • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z wieńcem dożynkowym

Zaproszenie do wspólnego zaprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego na dożynkach wojewódzkich w Grudziądzu

Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz zaprasza wszystkie chętne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu do reprezentowania Powiatu Wąbrzeskiego w konkursie na najciekawsze stoisko dożynkowe, najładniejszy współczesny wieniec lub ozdobę dożynkową” bądź najładniejszy wieniec wykonany w stylu tradycyjnym.

Wybrane Koła Gospodyń będą miały okazję zaprezentowania bogactwa zasobów kulturalnych, artystycznych, rzemieślniczych i rolniczych. Celem konkursów dożynkowych jest bowiem utrzymywanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, popularyzacja i podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej, promocja produktów lokalnych i twórców sztuki ludowej a także prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych i rzemieślniczych i rolniczych.

Prosimy o zgłaszanie Kół Gospodyń Wiejskich:

  1. zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.
    lub
  2. niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a działające na podstawie innych przepisów.

Wszystkie zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Powiatu Wąbrzeskiego mogą zgłaszać swój udział do dnia 31 maja 2024r. 

Zgłoszenia chęci udziału wraz z danymi do kontaktu należy przesłać e-mailem na adres: wr@wabrzezno.pl lub telefonicznie 56 688 24 50 wew. 152.

Szczegółowe informacje zostaną omówione na spotkaniu, o którym zostaną poinformowane wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszające chęć udziału w tegorocznych dożynkach wojewódzkich.  

Dożynki Wojewódzkie w Grudziądzu to niewątpliwie okazja do promowania produktów lokalnych oraz twórców sztuki ludowej.

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji