Wszystkie aktualności

  • pomnik pomordowanych w kurkocinie

Trwa renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym

Pomnik w Kurkocinie ku czci 500 ofiar 1939 roku to miejsce, w którym corocznie spotykamy się by oddać hołd pomordowanym mieszkańcom Powiatu Wąbrzeskiego. 

Gmina Dębowa Łąka realizuje zadanie pn. „Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym” dofinansowane w ramach programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe wynoszą : 30 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy to : 7 500,00 zł.

Zadanie polega na renowacji pobudowanego w 1997r. pomnika wraz z kapliczką i terenem przyległym w skład prac wchodzi m.in. przygotowanie a następnie pomalowanie bramy wejściowej, ogrodzenia, uzupełnienie ubytków przy cokołach, odmalowanie masztu, usługa kamieniarska ( renowacja pomnika ), konserwacja krzyża drewnianego, wyczyszczenie całej powierzchni polbruku wraz z częściowym przełożeniem, wykonanie elewacji zewnętrznej na ścianach kaplicy, odmalowanie wnętrza kaplicy, zmiana pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków, zakup halogenów solarnych, zakup tablicy informacyjnej oraz wymiana kamienia ozdobnego.

Planowany termin zakończenia zadania : 31.10.2023r.

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny | GMINA DĘBOWA ŁĄKA

Zdjęcia pomnika podczas remontu:

  • pomnik w kurkocinie (1)
  • pomnik w kurkocinie (2)
  • pomnik w kurkocinie (3)