Wszystkie aktualności

  • Grupa czterech mężczyzn w garniturach

Wicestarosta uczestniczył w zebraniu członków Stowarzyszenia Salutaris

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris to piewsze tego typu stowarzyszenie w Polsce. 

Stowarzyszenie to jest związkiem samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. 

Celem działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.

W poniedziałek 23 maja w Walnym Zebraniu Członków brał udział Wicestarosta Karol Sarnecki. Zgromadzeni samorządowcy oraz zgromadzeni goście poza obowiązkowymi punktami obrad omówili kwestie współczesnych problemów bezpieczeństwa. 

Ponadto omówiono aktywność informacyjno-edukacyjną i naukową Stowarzyszenia oraz współpracę z partnerami społeczno-organizacyjnymi i naukowo-dydaktycznymi.

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Fotorelacja z posiedzenia:

  • ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SALUTARIS (1)
  • ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SALUTARIS (2)
  • ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SALUTARIS (3)
  • ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SALUTARIS (4)

Wstecz