Aktualności z Oświaty 2017 - 2019

Aktualności z Oświaty 2017 - 2019

 • Termomodernizacja sali

  Dobiega końca remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

  W 2017 r. Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”. Po oddaniu budynku przy ul. Królowej Jadwigi dobiega końca remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

  W dniu 13 października w Starostwie Powiatowym gościliśmy pracowników szkół prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, by wspólnie obchodzić święto Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych przywitali z serdecznymi życzeniami przedstawiciele organu prowadzącego: Starosta Wąbrzeski...

 • Komisja Oświaty

  Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej spotkali się w ZSO w Wąbrzeźnie

  W dniu 11 października Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Gizela Pijar zorganizowała wyjazdowe posiedzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

 • Akademia wiedzy

  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Policealnej Szkole dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie

  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Policealnej Szkole dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie odbyła się już po raz siódmy. Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz doktor Adam Machowski, który podkreślił  powołanie, konieczne do wykonywania zawodu...

 • Akt mianowania Ks. Kaczerzewskiego

  Awans zawodowy nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu

  Ksiądz Sebastian Karczewski – nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, by ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołana przez Zarząd Powiatu Komisja egzaminacyjna dokonała oceny katechety.

Stronicowanie