Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I INWESTYCJI W 2017 r:

STYCZEŃ

Nowy wygląd Starostwa Powiatowego

W styczniu zakończyły się prace termomodernizacyjne tzw. nowego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Przedsięwzięcie było realizowane w 2 etapach i zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wąbrzeskiego. Wartość obu etapów zadania wyniosła 635 089 zł i zostały one w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu.
Pierwszy etap, przeprowadzony w 2015 r. obejmował termomodernizację budynku głównego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na wymianie pokrycia dachowego, uszkodzonej więźby, rynien i rur spustowych, trzech okien typu wole oko, okien w wieżyczce, wyłazów dachowych, masztu do flagi oraz odnowieniu wieżyczki i elewacji budynku.
Drugi etap zadania, zrealizowany w 2016 r., obejmował docieplenie fragmentu ścian fundamentowych i remont elewacji nowego skrzydła budynku Starostwa.

Więcej informacji...

 

 • Termomodernizacja

„Szkoła zawodowców”

Dnia 17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyła się  uroczystość podpisania umowy z partnerami projektu „Szkoła Zawodowców”. Powiat Wąbrzeski znalazł się wśród siedmiu samorządów, które przystąpiły do realizacji tego przedsięwzięcia. Ze wsparcia skorzysta sześć szkół w Toruniu, cztery we Włocławku, dwie w Grudziądzu i powiecie żnińskim oraz po jednej w powiatach: świeckim, wąbrzeskim i tucholskim.
W ramach projektu  realizowane są następujące zadania dla uczniów, nauczycieli:
1. Staże zawodowe dla 24 uczniów u przedsiębiorców i pracodawców z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Staże odbywają się w okresie wakacyjnym.
2.  Kursy zawodowe zakończone certyfikatem dla 12 uczniów
3. Wizyty studyjne – 12 uczniów + 2 nauczycieli. W ramach tego zadania planowane są 2 wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zgodnym z kierunkiem kształcenia  w danym zawodzie.
4. Innowacyjne zajęcia zawodowe pozalekcyjne -15 uczniów. W zajęciach wezmą udział uczniowie zawodów objętych wsparciem, które zostaną przeprowadzone przez nauczycieli, którzy również będą uczestniczyć w warsztatach na uczelni wyższej. Zakłada się, że w zajęciach uczestniczyć będzie minimalnie 5 uczniów z danej grupy zawodowej. Warsztaty będą trwały 30 godzin (w każdej grupie zawodowej) w ciągu roku szkolnego 2017/2018.    
5. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego – 15 uczniów. Zajęcia poprowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wymiarze 112 godzin dla każdej grupy w oparciu o opracowane programy zajęć.
6. Innowacyjne zajęcia na wyższej uczelni – 30 uczniów.   
7. Kursy doskonalenia zawodowego/ studia podyplomowe dla nauczycieli  kształcenia zawodowego zakończone certyfikatem – 2 nauczycieli.
Szkoła w ramach projektu otrzymała za kwotę 43 543 zł wyposażenie pracowni języka obcego dla 15 stanowisk (stoły uczniowskie,  biurko dla nauczyciela, komputer z oprogramowaniem biurowym, słuchawki z mikrofonem, głośniki, drukarka ze skanerem, fliphart, tablica biała suchościeralna, projektor multimedialny z ekranem, telewizor) oraz wyposażenie pracowni zawodowej (8 komputerów z oprogramowaniem i pakietem Office , 8 monitorów 22 cale, klawiatura, mysz).

Więcej informacji...

 • Szkoła zawodowców

Modernizacja drogi ze Stolna do Wąbrzeźna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Zadanie zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI, a gruntowna przebudowa będzie kosztować 84 miliony złotych.
Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla lepszego skomunikowania północnej części regionu - Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy - z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia.
W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej - pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami - droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

Więcej informacji...

 

 • Drogi

Droga powiatowa Bursztynowo-Blizno

W piątek 27 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przedstawiciele Zarządu  Powiatu  Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i wicestarosta Bożena Szpryniecka oraz prezes  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Rafał Kalinowski podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo –Blizno od  km 1+340  do  km 2+582. Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 509 040,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowano do końca stycznia 2018 r.

Więcej informacji...

 

 • Bursztynowo Blizno

LUTY

„Samorządy zmieniają Polskę”

„Samorządy zmieniają Polskę” – to motto przewodnie spotkania zorganizowanego dnia 10 lutego, kiedy to w Bydgoszczy spotkali się wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz starostowie. Powodem spotkania były niepokojące działania i propozycje zmian dotyczące funkcjonowania samorządów w Polsce. Wystosowano wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce.

Więcej informacji...

 • Samorządy zmieniają Polskę

„Rodzina w Centrum”

W ramach projektu partnerskiego samorządu województwa i 23 samorządów powiatowych i miejskich pn. „Rodzina w Centrum” w Starostwie Powiatowym zostało utworzone Centrum Wspierania Rodziny, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne. W stworzonym  Centrum rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności i objęte asystenturą oraz dzieci korzystały m.in. ze specjalistycznego poradnictwa, mediacji rodzinnych i terapii rodzinnych, warsztatów dla rodziców, 5-dniowego wyjazdu edukacyjny dla rodziców i dzieci wraz ze specjalistami. Młodzież opuszczająca pieczę zastępczą otrzymała pomoc w postaci bonu edukacyjnego, który będą mogli wykorzystać na działania w celu przywróceniu i wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności i aktywności społecznej.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 - 30.06.2018 r. Wartość wsparcia  dla Powiatu Wąbrzeskiego wynosi 386 632,00 zł.

Więcej informacji...

 

 • Rodzina w Centrum

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiatu Wąbrzeskiego

 We wtorek 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu starosta Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Bożena Szpryniecka, oraz skarbnik powiatu Krzysztof Goleń podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego”.
Na przedsięwzięcie samorząd Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 811 499,11 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 221 706,61 zł.
Do końca 2017 roku została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (budynek nr 2), Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  przy ul. Królowej Jadwigi oraz sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.
Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, realizowanym w jednostkach prowadzonych przez samorząd powiatowy. Przyczyni się do efektywniejszego gospodarowania energią i optymalizacji ponoszonych kosztów. Wcześniej m.in. przeprowadzono termomodernizację Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. W budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie wymieniono pokrycie dachowe i okna. Okna zostały również wymienione w ZS we Wroniu i CKPiU. W ZS we Wroniu został zmieniony system ogrzewania z olejowego na gazowe.  

Więcej informacji...

 

 • Termomodernizacja

MARZEC

W obronie samorządności

W dniu 16 marca 2017 r.  w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe podczas, którego miała miejsce debata dotycząca obrony konstytucyjnych zasad samorządności. Efektem spotkania było m.in. utworzenie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz apel do samorządów  o powszechne przyjmowanie przez organy stanowiące samorządów apelu w obronie samorządności.

Więcej informacji...

Reforma edukacji

Jedna z najważniejszych reform w Polsce zaczęła obowiązywać także w Powiecie Wąbrzeskim. W dniu 23 marca 2017 r. podczas XXII sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podjęto uchwałę uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..

 • Reforma edukacji

Starosta Wąbrzeski odebrał odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”

Dnia 26 marca 2017 roku odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Toruń. Podczas zjazdu podsumowano prace Zarządu w latach 2013-2016 oraz wybrano władze Związku na kolejną kadencję. Prezesem został Mirosław Purzycki. Z rąk Dionizego Ziemieckiego, Prezesa Zarządu Głównego PZW odznakę "Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego" otrzymał Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

Więcej informacji...

 • Odznaczenie

KWIECIEŃ

XII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego

W sobotę  8 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie odbył się kolejny, XII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego. W turnieju uczestniczyło dziewięć drużyn w tym dwie z Torunia i Wąbrzeźna oraz drużyny z Pigży, Golubia Dobrzynia, Chełmży,Kończewic i Zelgna. Zwyciężyła drużyna Chełmży pokonując w zaciętym finałowym pojedynku drużynę Powiatu Wąbrzeskiego. Pierwsza czwórka turnieju: 1.Chełmża 2. Powiat Wąbrzeski 3. Pigża 4. Toruń

Więcej informacji..

 

 • Turniej

Umowa na przebudowę drogi Stolno-Wąbrzeźno podpisana!

19 kwietnia 2017 roku starosta Krzysztof Maćkiewicz wraz z przedstawicielami samorządów powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego przez teren których przebiega inwestycja, był świadkiem uroczystego podpisania umowy pomiędzy przedstawicielami samorządu województwa i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a firmą Trakcja PRKiI na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych, na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

Więcej informacji...

 • Stolno Wąbrzeźno

Rada Powiatu zadecydowała o współfinansowaniu przebudowy drogi Książki-Brudzawki

27 kwietnia 2017 r. odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu. Podczas sesji w wyniku uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu zadecydowano o wspólnym przystąpieniu z Gminą Książki do odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1713 C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki o długości ok. 1,5 km. Wprowadzając to nowe zadanie inwestycyjne w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł na ten cel, a także kwotę w tej samej wysokości, jako dotacja z budżetu Gminy Książki.

Więcej informacji...

 • Rada Powiatu

MAJ

W maju wbito pierwszą łopatę na placu budowy drogi Stolno-Wąbrzeźno

W dniu 17 maja 2017 r. starosta Krzysztof Maćkiewicz uczestniczył w uroczystości wbicia pierwszej łopaty na placu budowy drogi ze Stolna do Wąbrzeźna. Oficjalnie rozpoczęła się gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna.

Więcej informacji...

 • Stolno Wąbrzeźno

Rada Powiatu przyjmuje „Kartę samorządności” oraz udziela Zarządowi Powiatu absolutorium

W dniu 25 maja podczas obrad XXIV sesji Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium. Ponadto Rada Uchwałą Nr XXIV/121/2017 przyjęła „Kartę samorządności”, co miało podkreślić rangę działań podejmowanych w obronie samorządności w Polsce. Zaznaczono, jak ważny jest formalny odzew samorządów w kwestii działań podejmowanych w obronie sam samorządności.

Więcej informacji...

 • Karta samorządności

LIPIEC/SIERPIEŃ

Otwarcie Centrum Logistycznego Grupy PSB

W dniu 6 lipca br. miało miejsce otwarcie nowego Centrum Logistycznego Grupy PSB w Wąbrzeźnie. Nowe centrum jest drugim tego typu obiektem Grupy PSB w Polsce.

Więcej informacji...

 • PSB

Wakacje pod znakiem remontów

Przez okres wakacyjny sprawnie ruszyły remonty obiektów w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego”. Dobra pogoda sprzyjała przyspieszeniu prac remontowych na obiektach: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (budynek nr 2), Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi, sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

 • Termomodernizacja

100-lecie OSP w Książkach

Dnia 22 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach obchodziła 100- lecie swojej działalności.

Więcej informacji...

 • OSP

Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Marty Kowaliszyn

W dniu 24 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Pani Marcie Kowaliszyn Przewodniczącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau w obecności zgromadzonych gości zaproszonych przez Starostę Wąbrzeskiego Krzysztofa Mackiewicza organizatora uroczystości.

Więcej informacji...

 • Złoty Krzyż Zasługi

Nowa strona internetowa Powiatu Wąbrzeskiego

W trakcie sezonu wakacyjnego pracownicy Starostwa Powiatowego rozpoczęli przygotowania do utworzenia nowego serwisu internetowego wabrzezno.pl. Efektem działań było uruchomienie od 1 września nowej szaty graficznej portalu Powiatu Wąbrzeskiego.

 • Strona internetowa

Sierpniowe nawałnice w województwie

W dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 z inicjatywy Starosty Wąbrzeskiego została zwołana narada, w której uczestniczyli m.in. burmistrz, wójtowie, wicestarosta, komendanci powiatowi Policji i PSP terenu powiatu wąbrzeskiego. Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie przedstawił skutki frontu burzowego, który przeszedł przez Powiat Wąbrzeski w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. Na spotkaniu podjęto ustalenia dot. wspierania działań służb ratowniczych przez samorządy.

Więcej informacji...

 • Zebranie

Nowy sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Powiat Wąbrzeski wychodząc naprzeciw potrzebom usuwania skutków ostatnich nawałnic jakie wydarzyły się w naszym kraju postanowił sfinansować zakup 3 pilarek do drewna i 2 podkrzesywarek. Pilarki zostały przekazane Powiatowi Chojnickiemu, Tucholskiemu oraz Sępoleńskiemu. 23 sierpnia odbyło się przekazanie tego sprzętu którego dokonali członkowie Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z Panem Starostą Krzysztofem Maćkiewiczem na czele.

Więcej informacji...

 • Przekazanie sprzętu

W sierpniu podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi Wałycz-Wałyczyk

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Wąbrzeskim. Powiat Wąbrzeski na realizację projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 000 362,24 zł, w tym wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego – 759 559,04 zł.

Więcej informacji...

 • Wałycz-Wałyczyk

Jubileuszowy Turniej Brydża Sportowego we Wroniu

Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty Wąbrzeskiego rozegrano 23 - 27 sierpnia 2017 r. Na ten 25 już zlot przyjechali brydżyści z różnych zakątków Polski, z Niemiec i Norwegii.

 • Zlot przyjaciół Wronia

„Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” , którego okres realizacji zaplanowano do dnia 31.12.2018r. Projekt jest realizowany wspólnie z następującymi instytucjami: Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner Wiodący oraz z Bydgoskim Domem Technika NOT Spółka z o.o.
Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN
Celem projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

 

 • Projekt

Remont placu przez Zespołem Szkół we Wroniu

W trakcie przerwy wakacyjnej trwały prace nad wykonaniem nowej nawierzchni placu przed Zespołem Szkół we Wroniu. Przebudowany plac ułatwi organizację wielu wydarzeń plenerowych na dziedzińcu szkoły, a ponadto – jak na szkołę mundurową przystało – uczniowie zyskali więcej miejsca do ćwiczenia musztry! Wykonanie przebudowy i utwardzenia placu kostką polbrukową sfinansowano w całości ze środków budżetu powiatu, a jego koszt wyniósł 87 988,90 zł.

Więcej informacji...

 • Wronie

WRZESIEŃ

We wrześniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy drogi Wałycz-Wałyczyk

5 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim reprezentowanym przez Krzysztofa Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego, Bożenę Szpryniecką - Wicestarostę przy kontrasygnacie Krzysztofa Golenia - Skarbnika Powiatu a firmą STRABAG Sp. z o. o. reprezentowaną przez Rafała Cieszyńskiego – Kierownika Grupy.  Inwestycja będzie kosztować  3 916 025,26 złotych i zostanie wykonana do końca sierpnia 2018 r.

 • Wałycz Wałyczyk

Debata społeczna w Wąbrzeskim Domu Kultury

W dniu 7 września w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się kolejna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji debata społeczna z mieszkańcami powiatu. Podczas spotkania zebrani mogli przedstawić swoje oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa a przedstawiciele samorządów i służb rozmawiali z mieszkańcami o zgłaszanych problemach.

Więcej informacji...

 • Debata społeczna

Zakończenie przebudowy drogi Książki Kruszyny

We wrześniu zakończono przebudowę części drogi powiatowej Książki-Kruszyny
Odnowiono około 1,5 km nawierzchni drogi powiatowej 1713C z miejscowości Książki w kierunku Brudzawek. Mieszkańcom powiatu w dniu 9 września 2017 r. oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi. Zakres prac obejmował ułożenie specjalistycznego dywanika, wykonanie profilu nawierzchni, utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.
Inwestycja Powiatu Wąbrzeskiego o wartości 417 070,00 zł została sfinansowana w 50 %  ze środków własnych Powiatu i 50% z budżetu Gminy Książki.

Więcej informacji...

 

 

 • Książki Kruszyny

Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zarząd Powiatu po ustaleniach z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podjął decyzję o modernizacji pomieszczeń i poprawie dostępności placówki dla coraz większej liczby osób z niej korzystających.
Zadecydowano, aby poradnię przenieść z drugiego na pierwsze piętro budynku po byłym internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jednocześnie ze środków budżetu powiatu wygospodarowano fundusze na przeprowadzenie kompleksowego remontu nowej siedziby poradni.
Podejmując tę decyzję Zarząd Powiatu kierował się koniecznością ułatwienia poruszania się po poradni m.in. osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z noworodkami. Ponadto wszystkie gabinety będą unowocześnione, co wpłynie na jakość i komfort udzielanych usług.

Więcej informacji...

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Nowy wygląd dziedzińca Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Zarząd Powiatu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej zadecydował o rozpoczęciu remontu placu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Jeszcze przed okresem jesiennym wykonawca rozpoczął przebudowę dziedzińca. Szacowany koszt remontu to 130 tys. zł.

Więcej informacji...

 • ZSO

Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Zakończono termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Szacowany koszt inwestycji to około 215 tys. zł, w tym 67 tys. dofinansowania z budżetu Miasta Wąbrzeźno i 148 tys. ze środków własnych powiatu.

Więcej informacji...

 • CKPiU

Zakończono prace termomodernizacyjne budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie przeprowadzone w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wabrzeskiego” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO W K-P 2014-2020.. Podczas prac wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono wygląd zewnętrzny obiektu, a także zamontowano nowoczesne oświetlenie.

Więcej informacji...

 • Zespół Szkół Zawodowych

Remont Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

W 2017 r. rozpoczął się remont Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski jako jeden z inicjatorów tego przedsięwzięcia przez wiele lat wnioskował o potrzebę modernizacji tego obiektu użyteczności publicznej.
Komenda otrzymała dofinansowanie zewnętrzne na przebudowę swojej siedziby, a w porozumieniu z Powiatem Wąbrzeskim na czas remontu siedziba zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie.

 

 • KPP

„Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”

We wrześniu zakończyła się realizacja projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”
Celem projektu było podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 Staże zostały zrealizowane w wymiarze 150 godzin dla każdego ucznia u pracodawców w okresie wakacji letnich w lipcu i sierpniu 2016 oraz 2017 r. W ZS we Wroniu w stażach wzięli udział uczniowie technikum informatycznego, technikum rolniczego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu. W ZSZ w Wąbrzeźnie z oferowanego wsparcia skorzystali uczniowie technikum: logistycznego, mechatronicznego, hotelarstwa, ekonomicznego, handlowego oraz obsługi turystycznej.
 Dzięki uczestnictwie w projekcie 50 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło umiejętności praktyczne. Uczniowie zyskali też doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Projekt zakładał również współpracę szkół z pracodawcami w zakresie opracowania programów staży oraz ich organizacji. Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe, ubezpieczenie, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.
 Wartość projektu wyniosła 140 937,50 zł w tym:
- wkład Funduszy Europejskich w wysokości 119 796,87 zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 14 093,75 zł,
- wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 7 046,88 zł.

 

 • Staże

PAŹDZIERNIK

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie

W dniu 6 października Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.
Na zaproszenie Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Adam Puchała - Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, Wójtowie Gmin: Marcin Skonieczka, Stanisław Szarowski, Jerzy Dutkiewicz, Władysław Łukasik oraz Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski.
Ponadto Urząd Marszałkowski reprezentowali: Marzena Baczyńska - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Agnieszka Lisek-Charkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Ze Strony Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w spotkaniu brali udział: Bożena Szpryniecka – Wicestarosta, Karol Sarnecki –Członek Zarządu Powiatu, Józef Krawczyk – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Goleń – Skarbnik Powiatu, Anna Wetzel – Kierownik Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji.Spotkanie było okazją do dyskusji dotyczącej bieżącej działalności samorządów w Powiecie Wąbrzeskim. Tematyka dyskusji dotyczyła m.in. organizowanych przez Urząd Marszałkowski konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Więcej informacji...

 

 • Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego

Nowy chodnik w Błędowie

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Błędowo. Zadanie to sfinansował Powiat Wąbrzeski przy wparciu środków z budżetu Gminy Płużnica.

Więcej informacji...

 • Błędowo

W październiku rozpoczęły się prace na drodze Busztynowo-Blizno

W październiku ruszyły prace budowlane na drodze powiatowej związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+582”.
Zadanie to jest realizowane przez Powiat Wąbrzeski z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja realizowana jest w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj” według której wykonawca był zobowiązany przygotować niezbędną dokumentację, uzyskać decyzje i pozwolenia, a obecnie przystąpił do realizacji właściwych robót budowlanych. Przebudowa drogi wykonywana jest przez firmę DROBUD i obejmuje odcinek o długości 1,242 km.

Więcej informacji...

 

 • Bursztynowo Blizno

Koniec remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Jesienią dobiegł końca remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Zadanie było realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”.

Więcej informacji...

 • Sala ZSO

LISTOPAD

Powiat Wąbrzeski zajął wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu!

Corocznie portal wspolnota.org.pl sporządza rankingi dotyczące wielu kwestii funkcjonowania samorządów w Polsce dzięki którym, można dokonać ogólnych obserwacji trendów zmian w samorządach, a także analiz sukcesów i wyników osiąganych przez JST. Powiat Wąbrzeski zajął 25 miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych wśród 315 powiatów, a spośród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje drugie miejsce tuż za Powiatem Świeckim. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2014–2016 w Powiecie Wąbrzeskim wyniosły 217,77 zł.

Więcej informacji...

 • Ranking

Koniec remontu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Dobiegł końca remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. Łączny koszt remontu pomieszczeń wykonanego przez firmę Zakład Malarsko – Tapeciarski Ogólno-Budowlany z Wąbrzeźna Adam Gorczyński to 134.491,51 zł. Wykonano m.in. także wymiany pionów kanalizacyjnych w łazienkach, położono glazurę na kwotę 13.960,50 zł.   Przebudowy infrastruktury informatycznej podjęła się  Firma Informatyczna NSOLVE S. C. z Wąbrzeźna na kwotę 9.306,00 zł.

Więcej informacji...

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

GRUDZIEŃ

Zakończono remont korytarza w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Hol na parterze Starostwa Powiatowego jesienią 2017 r. zyskał nowy wygląd. Zadanie polegające na odświeżeniu korytarza zostało w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

 • Korytarz

W Powiecie Wąbrzeskim otworzono nowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Dnia 1 grudnia 2017 r., odbyło się otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu. Ośrodek jest  profesjonalną placówką dziennego pobytu, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do samodzielnego życia.  Placówka ma swoją siedzibę we Wroniu i jest przeznaczona dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Więcej informacji...

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

Nowy chodnik w Józefkowie

Przy drodze powiatowej w miejscowości Józefkowo wybudowano chodnik o łącznej długości około 470 m. Wykonawcą inwestycji była firma Kruk z Nowej Wsi Królewskiej.Inwestycja jest wynikiem współpracy Gminy Płużnica, Funduszu Sołeckiego Wsi Józefkowo oraz  Powiatu Wąbrzeskiego, a jej łączny koszt wyniósł 149 908,07 zł.

Więcej informacji...

 • Józefkowo

Przewodniczący Rady Powiatu odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Pan Adam Puchała Przewodniczący Rady Powiatu został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.

Więcej informacji...

 • Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Ostatnie prace na drodze Bursztynowo-Blizno

W grudniu na drodze powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno zakończono układanie masy bitumicznej na całej szerokości jezdni. Wykonawca drogi – firma „DROBUD” utwardziła odcinek drogi o łącznej długości 1,242 km.Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało zamontowanie barier energochłonnych, obustronne umocnienie tłuczniem poboczy po 75 cm i wykonanie kilku pozostałych zjazdów.

Więcej informacji...

 • Bursztynowo

Na drodze Wałycz-Wałyczyk rozpoczęto prace budowlane

W grudniu rozpoczęły się prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” dofinansowanego w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20014-2020. Obecnie wykonywane są prace przygotowawcze polegające na usuwaniu drzew, odtworzeniu pasa drogowego i przygotowania podbudowy.W wyniku realizacji projektu przebudowana zostanie droga powiatowa o łącznej długości 3,228 km, która umożliwi dogodny i bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych w Wałyczu. Projekt zostanie zrealizowany do 28 września 2018 roku.

Więcej informacji...

 • Wałycz Wałyczyk

„Dziś nauka jutro praca II”

20 grudnia została podpisana umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 387 036,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r.
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu.

Grupę docelową stanowić będą uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów
zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego.

Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizowane działania spowodują wzmocnienie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami i przyczynią się do włączenia pracodawców w kształcenie przyszłych pracowników. Wszystkie działania zaplanowane na rzecz omawianej grupy osób realizowane będą we współpracy z pracodawcami (pozytywna opinia pracodawców w zakresie realizowanych zadań oraz wyposażenia pracowni).
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie regulaminu, w którym przedstawione zostaną zasady naboru na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia oraz staże; wzory dokumentów oraz przebieg procesu rekrutacji. W każdej szkole rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią informacyjną za pomocą ulotek, plakatów rozdysponowanych w każdej szkole, Ponadto zostanie przeprowadzona akcja informacyjna za pomocą strony www Powiatu Wąbrzeskiego i szkół. Uczniowie, którzy pozytywnie przejdą rekrutację na podstawie złożonych dokumentów zostaną zakwalifikowani do staży (decyduje liczba punktów). Ostatecznej rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli szkół i Zespołu Zarządzającego. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się na staż zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 • Dziś nauka jutro praca II

« wstecz