Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • otwarcie

Otwarcie Nowego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu

Dnia 1 grudnia 2017 r., odbyło się otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek jest  profesjonalną placówką dziennego pobytu, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do samodzielnego życia.  Placówka ma swoją siedzibę we Wronie i jest przeznaczona dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
W otwarciu ośrodka uczestniczyli Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Bożena Szpryniecka, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, Prezes Stowarzyszenia „Szansa na Zdrowie” dr Izabela Zacharska-Quaium, Wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa na Zdrowie” Zdzisława Stachowska, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przybyłowska,  Sekretarz Gminy Książki Grażyna Cywińska, Skarbnik Gminy Ryńsk Jolanta Szablewska, Kierownicy i Dyrektorzy instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego oraz Golubsko-Dobrzyńskiego.
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie  „Szansa na Zdrowie” w ramach zadania zleconego przez Powiat Wąbrzeski. 
Starosta Wąbrzeski wraz z prezesem Stowarzyszenia panią dr Izabelą Zacharską-Quaium dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej ośrodek. 
Zajęcia i treningi w środowiskowym domu odbywać się będą w pracowni kulinarnej, gospodarstwa domowego, pracowni artystyczno-plastycznej, pracowni rękodzielnictwa i krawiectwa,  komputerowej  i  rehabilitacyjnej przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie,
w tym co najmniej przez 6 godzin będą prowadzone zajęcia w uczestnikami.   
Pobyt uczestników finansowany jest ze środków dotacji celowej Wojewody, dowóz do ośrodka wsparcia jest bezpłatny.   
 

  • otwarcie 1
  • otwarcie2
  • otwarcie3
  • otwarcie 11
  • otwarcie 12

« wstecz