Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Debata społeczna

Debata Społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”

    W dniu 7 września w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna z mieszkańcami powiatu. Podczas spotkania zebrani mogli przedstawić swoje oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa a przedstawiciele samorządów i służb rozmawiali z mieszkańcami o zgłaszanych problemach.

    Tematami dyskusji były m.in. zbyt duża ilość znaków drogowych, nadmierna prędkość kierowców, nieprawidłowe parkowanie kurierów i dostawców na terenie miasta, a także zakrzaczenie dróg i ich zły stan techniczny. Starosta Wąbrzeski podkreślił, iż nie istnieje żaden rządowy program by wspierać powiaty w remontach dróg, a budżety samorządów poza bieżącym utrzymaniem, pozwalają na przeprowadzenie niewielu kosztownych, kompleksowych remontów. Przedstawiciele służb zwrócili uwagę na sposób wykorzystania i znaczenie funkcjonującej mapy zagrożeń.

  • Debata społecznaDSC_0424.JPG
  • Debata społecznaDSC_0425.JPG
  • Debata społecznaDSC_0426.JPG
  • Debata społecznaDSC_0430.JPG
  • Debata społecznaDSC_0432.JPG

« wstecz