Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • REKRUTACJA

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu ,,Dziś nauka jutro praca III"

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

  „Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.03-04-0003/18         

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór dla 24 uczniów na Kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: od 11-18 marca 2021r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208, 209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji

« wstecz