Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Dokumenty dotyczące szkoleń obronnych do pobrania:

  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-02-02
  • ĆWICZENIA KOBRA 19

Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19 

W dniu 7 października 2019 r. na terenie powiatu wąbrzeskiego odbyły się ćwiczenia obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego przy współudziale powiatowych służb, inspekcji i straży, sił zbrojnych oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Zasadniczym celem przeprowadzania tego typu ćwiczeń jest doskonalenie wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia polityczno-militarnego oraz zgrywanie elementów systemu kierowania powiatu wąbrzeskiego w warunkach narastania sytuacji kryzysowej. 

  • szkolenie

Przeprowadzono szkolenie obronne w powiecie wąbrzeskim

W dniach 8-9 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się powiatowe szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego. Uczestnikami szkolenia byli m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub wykonujący zadania obronne w urzędach i instytucjach publicznych z terenu powiatu wąbrzeskiego, w tym: kadra kierownicza urzędów, kierownicy powiatowych i gminnych służb, inspekcji i straży, kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, obsady osobowe stałych dyżurów, kurierzy akcji kurierskiej administracji publicznej oraz przedstawiciel Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie...