Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • szkolenie

Przeprowadzono szkolenie obronne w powiecie wąbrzeskim

W dniach 8-9 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się powiatowe szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego. Uczestnikami szkolenia byli m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub wykonujący zadania obronne w urzędach i instytucjach publicznych z terenu powiatu wąbrzeskiego, w tym: kadra kierownicza urzędów, kierownicy powiatowych i gminnych służb, inspekcji i straży, kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, obsady osobowe stałych dyżurów, kurierzy akcji kurierskiej administracji publicznej oraz przedstawiciel Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie...