Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE WWW.TRANSMISJAOBRAD.INFO

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE YOUTUBE

 

Transmisja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest relacjonowana na żywo pod powyższym linkiem po rozpoczęciu obrad

Uprzejmie informujemy, że klauzula informacyjna na temat przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie będzie wywieszana przed wejściem na salę obrad, a także w części sali przeznaczonej dla gości.

 

Informacja o kolejnym posiedzeniu umieszczana będzie niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji.

 


 

 • Sesja Rady Powiatu

Odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r. oraz informacją z działalności Związku Powiatów Polskich za 2022 r. Obie informacje także przedstawił Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz. 

 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2023 rok

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu,  po czym radni zapoznali się ze informacją o wykorzystaniu przez powiat środków unijnych w 2022 roku oraz ze sprawozdaniami z prac stałych komisji Rady Powiatu.

 • SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 30 listopada 2022 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. W ramach kolejnych punktów porządku obrad, Radni przystąpili do podejmowania uchwał.

 • ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą szóstą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • ODBYŁA SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 27 października 2022 roku odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Następnie złożono informacje o oświadczeniach majątkowych zobowiązanych do tego pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz radnych. 

 • ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą piątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 27 października 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 września 2022 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Następnie, Rada zapoznała się z informacją o działalności Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w 2021 r.

 • SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • SESJA RADY POWIATU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie na sesji w dniu 30 czerwca br. udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.  Wstępem do decyzji o udzieleniu zarządowi wotum zaufania była debata nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2021. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w minionym roku. Między innymi zawiera realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Wotum zaufania to wyrażenie poparcia dla działań Zarządu. Zostało ono przyjęte 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 • ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 26 maja 2022 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.  W ramach dalszej realizacji porządku obrad, Radna Hanna Kwiatkowska złożyła dwie interpelacje dotyczące dróg powiatowych.  Następnie, Radni zapoznali się z Informacją o powstającym na terenie Powiatu Wąbrzeskiego - Lokalnym Partnerstwie Wodnym.

 • ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 maja 2022 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXI SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. W ramach dalszej realizacji porządku obrad, Radni zapoznali się z rozliczeniem rocznym oraz z informacją o wykorzystaniu przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie, środków finansowych, a także z informacją o liczbie uczestników warsztatu...

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 1300 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodnicący Rady Powiatu zwołał trzydziestą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 31 marca 2022 roku o godzinie 1100 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Transmisja

Odbyła się XIII sesja Rady Powiatu, zwołana w trybie nadzwyczajnym

 W dniu 24 marca odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 • XII SESJA RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych dotyczących szkół i placówek powiatowych

W dniu 30 stycznia odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje:
•    z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
•    z działalności Związku Powiatów Polskich za 2019 r.

 • Odbędzie się XII sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał dwunastą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2020 rok

W dniu 19 grudnia odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami, po czym radni zapoznali się ze informacją o wykorzystaniu przez powiat środków unijnych w 2019 roku oraz ze sprawozdaniem z prac stałych komisji Rady Powiatu.

 • Odbędzie się XI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał jedenastą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • X sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach

W dniu 28 listopada odbyła się X sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po której przeprowadzono dyskusję na temat programu przywracania połączeń lokalnych. Starosta jednoznacznie podkreślił, że mimo, iż problem coraz mniejszej liczby połączeń lokalnych jest faktycznie dostrzegany to samorządy nie posiadają środków na realizowanie programu ogłoszonego przez administrację rządową.

 • Grafika przedstawiająca mikrofon

Odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) Przewodniczący Rady zwołał dziesiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.  Proponowany porządek obrad jest następujący....

 • IX SESJA RADY POWIATU

Odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przedstawieniu przez Starostę Wąbrzeskiego informacji z prac Zarządu oraz zrealizowaniu punktu Interpelacje i zapytania radnych przystąpiono do odczytania informacji o oświadczeniach majątkowych radnych oraz zobowiązanych do tego pracowników Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

 • Grafika przedstawiająca mikrofon

Odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • Odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźni

Odbyła się VIII sesja Rady Powiatu – radni zabezpieczyli środki na przyszłoroczne inwestycje drogowe

W czwartek 26 września odbyła się VIII sesja Rady Powiatu. Starosta przedstawił informację z prac Zarządu w okresie wakacyjnym.

 • VIII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał ósmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2018

W dniu 27 czerwca odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu w okresie między sesjami. Radna Hanna Kwiatkowska przekazała Staroście podziękowania dla Zarządu za dofinansowanie wyjazdu uczniów na międzynarodowe zawody karate kyokushin w Holandii.

 • VII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał siódmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • VI SESJA RADY POWIATU

Podczas VI sesji Rady Powiatu w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji

W dniu 29 maja odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Interpelację złożył radny Mieczysław Toś – w sprawie naprawy chodnika we wsi Orłowo oraz radna Edyta Brzoskowska zwracając uwagę na ogólnopolski problem zapewnienia kadry w administracji samorządowej.

 • Sesja Rady Powiatu

Odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał szóstą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 900 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • V SESJA RADY POWIATU

Odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu.

 • V SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał piątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie


W dniu 7 lutego odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w sprawie powyższego sprawozdania zabrał radny Mieczysław Toś pytając o szczegóły zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

 • Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 i z 2018 r. poz. 2500) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • III sesja Rady Powiatu

Odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 grudnia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018. Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła powyższy wniosek.

 • Odbędzie się III sesja Rady Powiatu

Odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz.12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • II sesja Rady Powiatu

Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 4 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu. Radni po przyjęciu proponowanego porządku oraz wysłuchaniu informacji Starosty z prac Zarządu między sesjami przystąpili do podejmowania uchwał.

 • II SESJA

Odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 r. o godz.11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • I SESJA RADY POWIATU

Odbyła się I sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 20 listopada odbyła się I sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, zwołana przez Komisarza Wyborczego. Po odśpiewaniu hymnu, Radny Senior – Mirosław Kamiński otworzył obrady, po czym przystąpiono do ślubowania radnych.
Rozpoczynając realizację punktu obrad „Wybór Przewodniczącego Rady”, Radny Krzysztof Maćkiewicz zgłosił na tę funkcję radnego Marka Markowskiego.

 

 • I SESJA VI KADENCJI

Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Obrady I sesji VI kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędą się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 • XXXVI sesja Rady Powiatu

Odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 11 października odbyła się ostatnia w V kadencji sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad radni zapoznali się z informacją Starosty z prac Zarządu, a także przedstawioną przez Starostę i Przewodniczącego Rady informacji o oświadczeniach majątkowych.

 • ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA RADY POWAITU

Odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą szóstą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 października 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXV SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 11 lipca odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu XXXV sesja Rady Powiatu. Tzw. sesja „nadzwyczajna” odbyła się z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację III etapu przebudowy drogi do Książek oraz wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie „Przez naukę do sukcesu II”.

 • Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą piątą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. o godz.10:15 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

 Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 
Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze.

 

więcej...

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIII sesja

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku

dniu 29 maja odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami...

 • XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą trzecią w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2018 r.o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po otworzeniu sesji przystąpili do przegłosowania proponowanego porządku obrad, do którego wniosek złożył Starosta Wąbrzeski, a Radny Bogdan Koszuta brał udział w przeprowadzonej dyskusji.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą drugą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:

 • Rada Powiatu

Odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 14 lutego odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Zwrócił szczególną uwagę na problemy w funkcjonowaniu Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania ...

 • XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXX sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas XXX sesji przyjęła budżet powiatu na rok 2018

W dniu 29 grudnia o godzinie 10:00 odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu zawnioskował o zmianę porządku obrad, wycofując z niego uchwałę w sprawie zmiany WPF Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028 oraz rozszerzeniu porządku o 3 dodatkowe projekty uchwał omówione podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu.

więcej >>

 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godz.1000 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Podczas listopadowej sesji radni zatwierdzili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz wyrazili zgodę na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W dniu 30 listopada odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017. Rada Powiatu przyjęła zaproponowaną zmianę, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.

więcej >>

 • XXIX sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Starosta Wąbrzeski i Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informację o oświadczeniach majątkowych, ponadto radnym przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w tym punkcie zabrała radna Jolanta Broniewska, natomiast Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

 

Relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVII sesja Rady Powiatu

Radni zapoznali się z informacją z działalności szpitala oraz zmienili budżet powiatu na rok 2017

W dniu 26 września odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu quorum radni przystąpili do realizacji zaplanowanych zagadnień.

Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu, po czym interpelacje złożyły radne Hanna Kwiatkowska i Jolanta Broniewska.

relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą siódmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • Herb

Odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu

W dniu 8 sierpnia Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu zwołał w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym XXVI sesję Rady Powiatu. Sesja odbyła się w dniu 9 sierpnia o godz. 1100, a porządek obrad obejmował rozpatrzenie jednego projektu uchwały.