Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE YOUTUBE

 

Transmisja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest relacjonowana na żywo pod powyższym linkiem po rozpoczęciu obrad

Uprzejmie informujemy, że klauzula informacyjna na temat przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie będzie wywieszana przed wejściem na salę obrad, a także w części sali przeznaczonej dla gości.

 

Informacja o kolejnym posiedzeniu umieszczana będzie niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji.

 


 

 • IX SESJA RADY POWIATU

Odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przedstawieniu przez Starostę Wąbrzeskiego informacji z prac Zarządu oraz zrealizowaniu punktu Interpelacje i zapytania radnych przystąpiono do odczytania informacji o oświadczeniach majątkowych radnych oraz zobowiązanych do tego pracowników Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

 • ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • Odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźni

Odbyła się VIII sesja Rady Powiatu – radni zabezpieczyli środki na przyszłoroczne inwestycje drogowe

W czwartek 26 września odbyła się VIII sesja Rady Powiatu. Starosta przedstawił informację z prac Zarządu w okresie wakacyjnym.

 • VIII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał ósmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2018

W dniu 27 czerwca odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu w okresie między sesjami. Radna Hanna Kwiatkowska przekazała Staroście podziękowania dla Zarządu za dofinansowanie wyjazdu uczniów na międzynarodowe zawody karate kyokushin w Holandii.

 • VII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał siódmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • VI SESJA RADY POWIATU

Podczas VI sesji Rady Powiatu w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji

W dniu 29 maja odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Interpelację złożył radny Mieczysław Toś – w sprawie naprawy chodnika we wsi Orłowo oraz radna Edyta Brzoskowska zwracając uwagę na ogólnopolski problem zapewnienia kadry w administracji samorządowej.

 • Sesja Rady Powiatu

Odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał szóstą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 900 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • V SESJA RADY POWIATU

Odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu.

 • V SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał piątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie


W dniu 7 lutego odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w sprawie powyższego sprawozdania zabrał radny Mieczysław Toś pytając o szczegóły zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

 • Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 i z 2018 r. poz. 2500) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • III sesja Rady Powiatu

Odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 grudnia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018. Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła powyższy wniosek.

 • Odbędzie się III sesja Rady Powiatu

Odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz.12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • II sesja Rady Powiatu

Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 4 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu. Radni po przyjęciu proponowanego porządku oraz wysłuchaniu informacji Starosty z prac Zarządu między sesjami przystąpili do podejmowania uchwał.

 • II SESJA

Odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 r. o godz.11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • I SESJA RADY POWIATU

Odbyła się I sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 20 listopada odbyła się I sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, zwołana przez Komisarza Wyborczego. Po odśpiewaniu hymnu, Radny Senior – Mirosław Kamiński otworzył obrady, po czym przystąpiono do ślubowania radnych.
Rozpoczynając realizację punktu obrad „Wybór Przewodniczącego Rady”, Radny Krzysztof Maćkiewicz zgłosił na tę funkcję radnego Marka Markowskiego.

 

 • I SESJA VI KADENCJI

Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Obrady I sesji VI kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędą się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 • XXXVI sesja Rady Powiatu

Odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 11 października odbyła się ostatnia w V kadencji sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad radni zapoznali się z informacją Starosty z prac Zarządu, a także przedstawioną przez Starostę i Przewodniczącego Rady informacji o oświadczeniach majątkowych.

 • ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA RADY POWAITU

Odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą szóstą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 października 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXV SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 11 lipca odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu XXXV sesja Rady Powiatu. Tzw. sesja „nadzwyczajna” odbyła się z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację III etapu przebudowy drogi do Książek oraz wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie „Przez naukę do sukcesu II”.

 • Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą piątą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. o godz.10:15 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

 Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 
Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze.

 

więcej...

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIII sesja

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku

dniu 29 maja odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami...

 • XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą trzecią w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2018 r.o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po otworzeniu sesji przystąpili do przegłosowania proponowanego porządku obrad, do którego wniosek złożył Starosta Wąbrzeski, a Radny Bogdan Koszuta brał udział w przeprowadzonej dyskusji.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą drugą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:

 • Rada Powiatu

Odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 14 lutego odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Zwrócił szczególną uwagę na problemy w funkcjonowaniu Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania ...

 • XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXX sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas XXX sesji przyjęła budżet powiatu na rok 2018

W dniu 29 grudnia o godzinie 10:00 odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu zawnioskował o zmianę porządku obrad, wycofując z niego uchwałę w sprawie zmiany WPF Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028 oraz rozszerzeniu porządku o 3 dodatkowe projekty uchwał omówione podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu.

więcej >>

 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godz.1000 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Podczas listopadowej sesji radni zatwierdzili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz wyrazili zgodę na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W dniu 30 listopada odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017. Rada Powiatu przyjęła zaproponowaną zmianę, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.

więcej >>

 • XXIX sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Starosta Wąbrzeski i Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informację o oświadczeniach majątkowych, ponadto radnym przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w tym punkcie zabrała radna Jolanta Broniewska, natomiast Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

 

Relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVII sesja Rady Powiatu

Radni zapoznali się z informacją z działalności szpitala oraz zmienili budżet powiatu na rok 2017

W dniu 26 września odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu quorum radni przystąpili do realizacji zaplanowanych zagadnień.

Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu, po czym interpelacje złożyły radne Hanna Kwiatkowska i Jolanta Broniewska.

relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą siódmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • Herb

Odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu

W dniu 8 sierpnia Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu zwołał w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym XXVI sesję Rady Powiatu. Sesja odbyła się w dniu 9 sierpnia o godz. 1100, a porządek obrad obejmował rozpatrzenie jednego projektu uchwały.