Dziś nauka jutro praca IV

  • rekrutacjarekrutacja1
  • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2023 r.

 Nabór do projektu obejmuje wsparcie w zakresie:

  1. Zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia, wizyty studyjne oraz tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy obejmujące wyposażenie pracowni zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - typ wparcia 1c,1j, 3.
  • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego przygotowujące do matury.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariacie i na stronie internetowej:

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 21 listopada 2022r. do 23 listopada 2022r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Wstecz