Dziś nauka jutro praca IV

 • rekrutacjaREKRUTACJA
 • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

             Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże              

w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 25 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie:

 • Technikum
 • Szkoły Branżowej I Stopnia

Dla stażystów przewidziano:

 • Stypendium (1 750 zł/osobę) za przepracowanie 150 godzin;
 • badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której będą odbywać staż;
 • ubezpieczenie NNW;
 • szkolenie BHP;
 • stroje robocze, materiały i narzędzia zużywalne.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariacie i na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego:  wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.Termin składania dokumentów: od 20 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208, 209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Wstecz