Rozwój edukacji

 • Materiały dydaktyczne dla szkół

120 uczniów otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci zajęć pozalekcyjnych - Przez naukę do sukcesu IV

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki.


Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 64 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (1)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (2)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (3)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (4)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (5)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (6)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (7)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (8)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (9)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (10)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (11)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (12)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (13)
 • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU IV (14)