AKTUALNOŚCI 2022cd

  • Spotkanie w PSP

Strażacy podsumowują miniony rok w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu

W dniu 16 lutego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów, zaproszeni goście, w tym Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz Paweł Sarnecki – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Spotkanie w komendzie było okazją do podsumowania działalności Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2022 r. 

Podczas rozmów podsumowano liczbę wyjazdów i interwencji podjętych przez wąbrzeskich strażaków PSP oraz przeanalizowano częstotliwość występujących zagrożeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom gwarantującym całodobową służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu!

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (1)
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (2)
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (3)
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (4)
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (5)
  • Spotkanie w Straży Pożarnej (6)