AKTUALNOŚCI 2022cd

  • połączone na zielonej trawie ręce ludzi siedzących w koło

Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny? Mikrodotacje są dla Ciebie!

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2023 roku przewidywany jest jeden konkurs. 

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

 do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:

·    młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy

    do wysokości 5 000 zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:

·       grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne

·       grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.


Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.
Weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej!
Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 16.01.2023 – 19.02.2023
Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne odbędzie się on-line
Terminy spotkań:
25.01.2023 godz. 16:00 – 19:00
26.01.2023 godz. 16:00 – 19:00
31.01.2023 godz. 10:00 – 13:00
01.02.2023 godz. 10:00 – 13:00

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pod adresem trgp@trgp.org.pl W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej. Po zgłoszeniu na podany adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania on-line.