AKTUALNOŚCI 2022cd

  • zabytki grafikaBez tytułu

Nabór deklaracji udziału w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Wąbrzeski informuje, że od 19 stycznia 2023 r. ruszy nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Powiat Wąbrzeski może złożyć maksymalnie 10 wniosków o udzielenie dotacji Beneficjentom z Powiatu Wąbrzeskiego posiadającym zabytki wpisane do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków

Dofinansowanie z programu może być przyznane w kwocie nie wyższej niż 98 % dotacji. Wnioskodawca musi zapewnić 2% wkładu własnego.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 150 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin naboru zostaną ogłoszone na stronie Powiatu Wąbrzeskiego 19 stycznia 2023 r.

Więcej informacji o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków można przeczytać na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

  • autor: Anna Bieniek - Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • nabór wniosków bgkzdjęcie pod notatką

Wstecz