AKTUALNOŚCI 2022cd

  • ZMIANA PRAWA KONSUMENCKIEGO

Nowe zasady reklamacji. Nie będzie rękojmi. Naprawa wadliwego towaru. Prawa Konsumenta 2023 – jakie zmiany od 1 stycznia 2023?

Nowe zasady reklamacji. Nie będzie rękojmi. Naprawa wadliwego towaru
UOKiK zaznacza, że zmieni się nazewnictwo: zamiast „rękojmi” będziemy mieć „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.


Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność  z umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak dotychczas – przez 2 lata od wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych zostanie wydłużony do sześciu lat.


Zakazane będzie wprowadzanie towaru na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w innych krajach UE, jeśli będzie się istotnie od niego różnił np. składem, a nie będzie to obiektywnie uzasadnione – informuje UOKiK


Obniżki cen. Ceny aktualne. Promocje
Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. Nie ma takiego obowiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.


Sprzedaż online. Ważne nowości dla kupujących online
UOKiK podkreśla, że konsumenci będą jasno informowani, czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów np. możliwość odstąpienia od umowy. Platforma musi też informować, jak się podzieliła ze sprzedającym obowiązkami związanymi z realizacją umowy.


Od 1 stycznia 2023 r. lepsza ochrona seniorów – dla kupujących na pokazach i wycieczkach
Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni.


Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.


Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Rozwiązanie pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci nie będą narażeni na straty finansowe, gdy z niego zrezygnują w ustawowym terminie.


Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.


Pomoc dla konsumentów: ważne telefony i adresy
•    801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
•    e-mail: porady[at]dlakonsumentow.pl
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
•    ul. Wolności 44
•    56 688 24 50 ;502 401 116
•    e-mail: prk@wabrzezno.pl
Nowe przepisy będą dotyczyć umów zawartych od 1 stycznia 2023 r.

  • autor: Izabela Jędrzejczyk - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wąbrzeźnie