AKTUALNOŚCI 2022cd

  • Betlejemskie światło w powiecie wąbrzeskim

Betlejemskie światełko zapłonęło w samym centrum Powiatu Wąbrzeskiego

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Po tysiącach kilometrach drogi światełko dotarło także do Powiatu Wąbrzeskiego. W miniony piątek Starosta Wąbrzeski wziął udział w uroczystym przekazaniu światełka mieszkańcom powiatu. Rozpalone w Grocie Narodzenia w Betlejem, jeszcze przed wigilią Bożego Narodzenia trafi do wielu miast i miasteczek Polski.

 

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny
  • 319443197_706178297559515_2704202174548709894_n
  • 319647455_813627339733802_36082153856982946_n

Wstecz