Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • ZWIĄZEK POWIATÓW WOJ. KUJ POM

Posiedzenie związane z likwidacją Związku celowego Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W dniu 29 listopada Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz brał udział w posiedzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Żninie. 

Wieloletnia współpraca powiatów województwa w związku ze zrealizowaniem wszystkich zawartych w statucie zadań dobiegła końca. Starostowie podjęli w dniu wczorajszym uchwałę o likwidacji Związku Celowego. 

Współpraca samorządowców oraz geodetów powiatowych polegała przede wszystkim na modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Wąbrzeźno w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

Ponadto w ramach prac Związku udało się z powodzeniem wykonać fotogrametryczne zdjęcia lotnicze RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowaniem na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy RGB w układzie PL-1992 i PL-2000. Wykonano także digitalizację dokumentów PZGiK oraz utworzono bazę danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzono działania harmonizujące zbiory danych Powiatu Wąbrzeskiego.

Związek celowy założony z inicjatywy Starostów przyczynił się do usprawnienia funkcjonowania wydziałów związanych z gospodarką gruntami w starostwach oraz ułatwił petentom korzystanie z usług tych wydziałów. 

 • autor: SG - Wydział Organizacyjny
 • IMG_7743
 • IMG_7745
 • IMG_7751
 • IMG_7752
 • IMG_7754
 • IMG_7757
 • IMG_7758
 • IMG_7775
 • IMG_7817

« wstecz