AKTUALNOŚCI 2022cd

  • DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna za nami

W piątek (18.11.22 r.) w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna pod tytułem: "Hejt w sieci i szkole". Policjanci naszej jednostki spotkali się z młodzieżą z wąbrzeskich szkół, aby podnieść poziom świadomości odnośnie szeroko rozumianego hejtu i mowy nienawiści.

W debacie udział wzięła ponad 100 osobowa grupa młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w Wąbrzeźnie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wąbrzeźnie wzięli udział: Starosta Powiatu Wąbrzeskiego  Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski, Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych i średnich z Wąbrzeźna.

Przybyłych gości powitał gospodarz spotkania, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie podkom. Sebastian Myszkiewicz. Wstępem do debaty była inscenizacja rozprawy sądowej, obrazująca postawienie w stan oskarżenia nastolatka hejtującego koleżankę w klasy.

W tych rolach profesjonalnie sprawdzili się uczniowie SP nr 2 w Wąbrzeźnie: Julia Rychlik, Oliwia Lewandowska, Olga Dąbrowska oraz Igor Węglerski. Jako że poruszony został temat szeroko rozumianego hejtu, nie mogło zabraknąć doświadczonych prelegentów z różnych dziedzin. Do powyższego odnieśli się kolejno zaproszeni przez nas goście. Jako pierwsza głos zabrała Katarzyna Łęgowska - psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, które padły ofiarami hejtu i mowy nienawiści.

Swoje spostrzeżenia przekazał również pedagog szkolny Zbigniew Izdebski, który opisał zjawisko hejtu w sieci na własnym przykładzie.

Kwestie odpowiedzialności prawnej opisał dla nas Sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Krzysztof Twarogowski, wskazujący, że z pozoru błahe zachowania i słowa mogą nieść za sobą poważne konsekwencje.

Funkcjonariusz KPP asp. Krzysztof Świerczyński przedstawił tematykę cyberprzemocy zaznaczając, że nikt nie jest anonimowy w sieci, wskazując również możliwości znalezienia pomocy dla siebie i innych w postaci telefonów zaufania czy kontaktu z policją za pomocą aplikacji "Moja Komenda".

Nad całością przedsięwzięcia czuwała Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Wąbrzeźnie podkom. Monika Zielińska.

Niestety zjawisko hejtu, szczególnie w sieci jest coraz powszechniejsze, stąd też inicjatywa naszych funkcjonariuszy w postaci serii spotkań z uczniami wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na terenie całego powiatu. Ku naszemu zadowoleniu, tematyka i sposób przeprowadzenia debaty spotkały się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Kontakt z naszą jednostką nawiązały kolejne szkoły chcące, aby poruszyć powyższą tematykę w ich placówkach.

  • autor: Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie