AKTUALNOŚCI 2022cd

  • polska strefa inwestycji

Planujesz nowy projekt inwestycyjny? Szukasz oszczędności, aby rozwijać swoją firmę, inwestując bez konieczności cięcia kosztów? Skorzystaj z ulgi podatkowej, oszczędzając środki na dalszy rozwój swojej działalności!

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Decyzję o wsparciu w województwie kujawsko-pomorskim oraz we wschodniej części województwa pomorskiego wydaje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.


Projekt inwestycyjny musi spełniać określone kryteria ilościowe oraz jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu 

wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub
2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Ulgę podatkową z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na:

utworzenie nowego zakładu;
zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
dywersyfikację produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

 

Kalkulator pomocy publicznej, film promujący powyższy rodzaj wsparcia oraz więcej informacji dostępne na stronie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: KLIKNIJ TUTAJ

  • autor: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna