Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących 3

Zajęcia niwelujące bariery językowe - Przez naukę do sukcesu III

W maju i czerwcu bieżącego roku w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie odbywały się zajęcia niwelujące bariery związane z językiem – język polski (44 godziny lekcyjne, grupa 9 uczniów). Skierowane zostały do uczniów z Ukrainy, którzy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zmuszeni byli do ucieczki ze swojej ojczyzny i rozpoczęli naukę w Wąbrzeskim Liceum. Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętności językowych w zakresie komunikacji w języku polskim, poznanie elementów polskiej kultury i tradycji. Dzięki tym dodatkowym godzinom odnalezienie się w nowej rzeczywistości będzie choć trochę łatwiejsze.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • 288995014_447692196693872_1550594552668954935_n
  • 289479888_5334439256644238_2186980069167367139_n
  • IMG_5608
  • IMG_5611

« wstecz