Przez naukę do sukcesu III

gvnTnjyIoMHwgAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł


Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSzW w Dębowej Łące w postaci zaj. terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2021 roku.

 

Przebieg realizacji projektu:

 • REKRUTACJA

Rusza nabór na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III"

Rusza nabór na zajęcia "Przez naukę do sukcesu III"

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących 3

Zajęcia niwelujące bariery językowe - Przez naukę do sukcesu III

Zajęcia niwelujące bariery językowe

 • 30934

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III"

 • fotoREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...

 • 236600083_417557989696907_753968202399896937_n

Staże zawodowe 2021 zakończone

Zakończyły się wakacyjne staże zawodowe.

 • rektutacjaREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna...

 • zajęciapolska-szkola-uznana-za-najlepsza-na-swiecie-znajduje-sie-w-konstancinie-jeziornej

,,Przez naukę do sukcesu III” - podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Drugi tydzień wakacji już trwa więc czas na podsumowania minionego roku szkolnego. Uczniowie naszych szkół pomimo nauki zdalnej i dużej ilości materiału do przerobienia ...

 • staż01

Ruszyły staże zawodowe

Jedni odpoczywają na pięknych plażach inni chodzą po górach, a część uczniów naszych szkół w tym samym czasie zdobywa swoje pierwsze doświadczenie na rynku pracy. 1 lipca 2021 ...

 • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 30 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu III”

 • Realizacja staży zawodowych w ramach projektu Przez naukę do sukcesu III

Tegoroczne staże zawodowe dla uczniów zostały zakończone.

W lipcu i sierpniu 2020r. odbyły się staże zawodowe w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie oraz dla uczniów Zespołu Szkół we Wroniu ...

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

 • Uczennica w trakcie odbywania stażu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU ...

 • Sprzęt

Doposażenie szkół ogólnokształcących

LO w Wąbrzeźnie, LO we Wroniu i SOSW w Dębowej Łące wzbogaciły się o nowy sprzęt komputerowy i multimedialny. Zakup ...

 • Ogłoszenie o naborze

Rozpoczęliśmy nabór 180 uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.