Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu

 

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Formy wsparcia:

  • Zajęcia rozwijające z geografii

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: http://www.liceum-wabrzezno.pl/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: 23 – 29 września 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół  i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

 

  

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

« wstecz