Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Lista jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne

Przygotowaliśmy dla naszych interesantów wykaz niektórych instytucji i organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną. Poniższe materiały zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji. Zachęcamy do skorzystania z niżej wymienionych informacji osoby, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach prawnych i nie wiedzą do kogo mają się zwrócić o pomoc.

Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl 
al. ,,Solidarności" 77 
00 - 090 Warszawa 
tel. (0-22) 55 17 700 
fax. (0-22) 827 64 53 
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl ul. Zgoda 11 
00-018 Warszawa 
tel. (0-22) 828 10 08 
fax (0-22) 556 44 50 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl 

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl 
ul. Wilcza 60 lok.19 
00-679 Warszawa 
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17 
e-mail temida@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl 
ul. Flory 7 lok. 6 
00-586 Warszawa 
tel. (0-22) 848-24-24 
tel./fax (0-22) 848-07-20 
e-mail kopd@kopd.pl 

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl .
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa 
tel. 0 22 696 55 50 
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa 
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34 
e-mail cpd@fdds.pl

Centrum Dziecka i Rodziny 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa 
tel. (0-22) 616 16 69 
fax (0-22) 672 65 86 
e-mail walecznych@fdn.pl 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" http://www.alterego.org.pl 
 ul. Ciołka 13 pok. 4, 
00-445 Warszawa 
tel. (0-22) 877 38 10 
fax (0-22) 877 38 17 
e-mail alterego@alterego.org.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 800
e-mail uokik@uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - https://www.wabrzezno.pl/5355,powiatowy-rzecznik-konsumentow
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

Godziny pracy:
poniedziałek: od 14.45 do 16.45

wtorek, środa: od 15.45 do 17.45

piątek od 7.30 do 11.30

tel. (+48) 56 688 24 50 149,
e-mail: prk@wabrzezno.pl

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl 
Al. Stanów Zjednoczonych 53 
04-028 Warszawa. 
tel. (0-22) 827 64 81 
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl 
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 
00-024 Warszawa 
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28 
fax (0-22) 333-73-29 
e-mail biuro@rzu.gov.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza - www.krs.com.pl
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 
tel. (0 22) 827 46 88

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl 
ul. Dzielna 1 
00-162 Warszawa 
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13 
e-mail warszawa@integracja.org

 

Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl 
ul. Długa 38/40 
00-2388Warszawa 
tel./faks:(0-22) 635-75-78 
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - www.gip.pl 
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
tel.: 52 320 24 00
fax 52 321 42 40
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl 
ul. Gałczyńskiego 3 
00-362 Warszawa 
tel. (0-22) 828 12 95 
e-mail bpo@free.ngo.pl

 

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl 
ul. Freta 20/24a 
00-227 Warszawa 
Kontakt z biurem Fundacji: 
tel. (0-22) 498 72 30 
fax (0-22) 499 71 70 
e-mail biuro@academiaiuris.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - www.parpa.pl
adres : Al. Jerozolimskie 155,
02- 326 Warszawa
tel.: (+48 22) 250 63 25

fax :(+48 22) 250 63 60
e-mail : parpa@parpa.pl

 

Biuro Rzecznika Finansowegohttps://rf.gov.pl/

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja

      +48 22 333-73-27 - Recepcja

fax +48 22 333-73-29

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej - http://www.uke.gov.pl
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

T: +48 22 33 04 000
F: +48 22 53 49 162
 

Urząd Regulacji Energetyki  - https://www.ure.gov.pl/pl

Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 487 55 70
e-mail: ure@ure.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy - http://www.wiih.com.pl/

ul. Jagiellońska 10 
85-020 Bydgoszcz

tel. 52 323-16-10

fax 52 322-58-13, 52 323-16-27

Porady konsumenckie: tel. 52 323-16-24

bydgoszcz@wiih.com.pl