Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON,

e-mail, www

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

 

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej,

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania

obejmują środowiskową pomoc

społeczną, rehabilitację społeczną

osób niepełnosprawnych i pomoc kierowaną do dzieci pozbawionych

właściwej opieki rodziców.

 

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44

 

56 688 24 00

 

pcpr@wabrzezno.pl

 

poniedziałek/środa/ czwartek – godz. 7:30 – 15:30
wtorek – godz. 7:30 – 16:30
 piątek – godz. 7:30 – 14:30

mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego

 

PSYCHOLOGICZNE

2.

Telefon Wsparcia Dla

Osób w Żałobie

 

Fundacja służy pomocą

psychologiczną i prawną, inicjuje

dyskusję o doświadczeniu żałoby i stara się uwrażliwiać

społeczeństwo na sytuację osieroconych dorosłych i dzieci.

Prowadzi szkolenia i warsztaty na

temat pomocy osobom w żałobie

Fundacja Nagle Sami

Al. Wojska Polskiego 1A

01-524 Warszawa -

Żoliborz

 

 

800 108 108

info@naglesami.org.pl

 

 

www.naglesami.org.pl

 

 

 

pn.-pt. 14:00-20:00

 

 

dla osób po stracie na wszystkich etapach żałoby, dorosłych i dzieci, rodzin, przyjaciół, współpracowników, dla instytucji i urzędów

 

3.

Telefon Zaufania Dla

Osób Starszych

 

Stowarzyszenie mali bracia

Ubogich przeciwdziała

marginalizacji osób starszych,

łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w

Polsce.

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

ul. Gen. Władysława

Andersa 13

00-159 Warszawa

 

800 70 2222

bezpłatna infolinia

 

 

 15 841 46 38

wg stawek operatora

porady@liniawsparcia.pl

 

 

24 godz. przez 7 dni

w tygodniu

 

osamotnione osoby

starsze, wolontariusze  chcący nieść pomoc

 

4.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

 

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób będących w kryzysie psychicznym

PEDAGOGICZNE

5.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Wąbrzeźnie

Sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie Powiatu Wąbrzeskiego

ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie

Tel./ Fax 56-688-21-75

 

poradnia.wabrzezno@data.pl

 

 

pon. –  pt.  8.00-16.00

 

Celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom

POMOC SPOŁECZNA

6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 

PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej,

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania

obejmują środowiskową pomoc

społeczną, rehabilitację społeczną

osób niepełnosprawnych i pomoc kierowaną do dzieci pozbawionych

właściwej opieki rodziców.

 

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44

 

56 688 24 00

 

pcpr@wabrzezno.pl

 

poniedziałek/środa/ czwartek – godz. 7:30 – 15:30
wtorek – godz. 7:30 – 16:30
 piątek – godz. 7:30 – 14:30

Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

7.

1) Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

Punkt Konsultacyjno – informacyjny
w Dębowej Łące

 

 

3) Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej – punkt w Gminie Książki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. 1 – go Maja 46,

87-200 Wąbrzeźno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące

87-207 Dębowa Łąka

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach

ul. Bankowa 4

87-222 Książki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 566871535

 

 wcptis@wp.pl

 

 

 

Tel.: 660221547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: (56) 688 49 13
Telefax: (56) 688 92 58
 

gops@ugdl.pl

 

 

 

 

tel. 56 6888110
 

gops@gminaksiazki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 15.30

 

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach: pon., czw., 9.00  – 17.00 wt., śr., pt. 8.00 -16.00

 

Czwartek
od 8.00 do 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz.
12.00 -15.00

 

 

 

 

 

 

W każdy piątek
od 9.00 do 13.00

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego -

osoby i rodziny  uwikłane w przemoc

Osoby  uzależnione oraz  osoby współuzależnione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dla mieszkańców Gminy  Dębowa Łąka

 

Osoby i rodziny  uwikłane w przemoc.

Osoby  uzależnione oraz  osoby współuzależnione

 

3) Dla mieszkańców Gminy Książki

Osoby i rodziny  uwikłane w przemoc

Osoby  uzależnione oraz  osoby współuzależnione

 

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Psychologiczne w sytuacjach: przemocy w rodzinie, kryzysów małżeńskich, przeżyć traumatycznych, sieroctwa, żałoby zachowań samobójczych, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44

 

56 688 24 00

 

pcpr@wabrzezno.pl

 

Dwa razy
w miesiącu (terminy ustalane co miesiąc)  od 15.05 do 17.05

Mieszkańcy Powiatu – osoby potrzebujące wsparcia w zakresie działania Ośrodka

 

9.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

 

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

 

pn. – sob.

08.00–22.00

ndz. i święta

08.00–16.00

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

10.

Telefon STOP (Centrum Praw Kobiet)

 

Pomoc w sytuacjach przemocy

wobec kobiet (w rodzinie, seksualnej, ekonomicznej, molestowania seksualnego, mobbingu, dyskryminacji

 

Fundacja Centrum

Praw Kobiet

ul. Wilcza 60/19

00-679 Warszawa

 

22) 621 35 37

tel. zaufania STOP

600 07 07 17

 tel. interwencyjny

pomoc@cpk.org.pl

www.cpk.org.pl

tel. STOP pn.-pt.

10:00-16:00

 

tel. interwenc. całą dobę 7 dni w tygodniu

Kobiety doświadczające

różnych form przemocy,

świadkowie przemocy

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

11.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wąbrzeźnie

Monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu

 

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44

 

Nr telefonu:

56 688-24-51 wew. 108      

Tel komórkowy:

668 467 855

 

e-mail: czk@wabrzezno.pl

 

 

Nr telefonu: 56 689-09-00 lub 998

e-mail: wabrzezno@kujawy.psp.
gov.pl

 

w godzinach pracy urzędu

(poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30, wtorek: 7:30 - 16:30, piątek 7:30 - 14:30):

 

 poza godzinami pracy urzędu:

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail: 

dyzurny@rcb.gov.pl

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania krzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

13.

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44

 

tel: (56) 690 04 00
fax: (56) 690 04 29

 

kancelaria@pup-wabrzezno.pl 

poniedziałek/środa/ czwartek – godz. 7:30 – 15:30
wtorek – godz. 7:30 – 16:30
 piątek – godz. 7:30 – 14:30

 Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

14.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524            

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

pn.- pt.

08.00-18.00

 

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

15.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia

Wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowe

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa 

(22) 668 70 00 (Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii) Infolinia 800 120 002

 

 pogotowie@niebieskalinia.pl

 

www.niebieskalinia.pl

 

 

 

pon.-pt. 8:00-22:00 sob.-ndz. 8:00-15:00

Infolinia czynna codziennie 24 godziny na dobę

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi

PRAWO KONSUMENCKIE

16.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe

Plac Wolności 2ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeski

Tel. 56 688 24-50 wew. 149 pokój  nr 124 I piętro

 

prk@wabrzezno.pl

 

 

poniedziałek: od 14.45 do 16.45

wtorek, środa: od 15.45 do 17.45

piątek od 7.30 do 11.30  

Z porad mogą korzystać

konsumenci, tj. osoby

fizyczne, które dokonują czynności prawnej z

przedsiębiorcą dla

celów niezwiązanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej lub zawodowej.

17.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

 

801 440 220

22 290 89 16

 

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

 

pn.- pt.

08.00-18.00

 

 

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

18.

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

 

Zapisy na poradę osobistą:

 

rezerwacja@rpp. gov.pl

 

 lub  (22) 532 82 43

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

pn. - pt.

08.00-20.00

 

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

19.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Łomżyńska 33

85-863 Bydgoszcz

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl

pn.- pt.

08.00-16.00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

20.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

pn.-pt.

08.00-17.00

 

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

21.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

 

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

pn. – pt.

07.00 – 18.00

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

PRAWO PRACY

22.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  8tel. stacj.)

459 599 000

(dla t8el. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

pn.-pt. 7:00-18:00

osoby szukające informacji z zakresu przepisów prawa podatkowego i celnego

 

 

 

PRAWO PODATKOWE

23.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

22 330 03 30 (z tel.kom.)

801 055 055
(z tel.stacjonarnych)

+48 22 330 03 30
 (z zagranicy)

 

Delegatura KIS w Toruniu

tel. 56 669 57 00

 

 

www.kis.gov.pl

 

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pn.- pt.

07.00-18.00

 

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

24.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Wsparcie klientów w sporach z

podmiotami rynku finansowego (poradnictwo, interwencje, postępowania polubowne, wsparcie w trakcie postępowania

sądowego)

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

 

 

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

pn.-pt.

08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

08.00-16.00

 

Osoby ubezpieczone i w  sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

25.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

26.

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

  • pon.
  • 10.00-18.00

wt.- pt.

08.00-16.00

 

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

                   

 

 

 

POWIAT WĄBRZESKI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA (wg art. 8a ust 1 pkt 2)

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:  56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJI

(nie określono)

DANE KONTAKTOWE

 

1

Punkt Radców Prawnych/Adwokatów

Budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

(pokój 15)

ul. Wolności 44

Adwokat

  • od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w każdy  czwartek i piątek
  • od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. w każdy poniedziałek, czwartek i piątek
  • od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w każdy poniedziałek i czwartek
  • od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w każdy poniedziałek, czwartek i piątek

Radca prawny

  • od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w każdy poniedziałek, wtorek i środę
  • od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. w każdy wtorek i środę
  • od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w każdy wtorek, środę i piątek
  • od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w każdy wtorek i środę

/możliwa MEDIACJA/

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Tel: 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

poniedziałek, środa i czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30-16:30

piątek 7:30-14:30

www.wabrzezno.pl

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski

 

2

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Porad udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez organizację prowadzącą punkt:

SURSUM CORDA

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

(pokój 15)

ul. Wolności 44

Radca prawny

wt.- czw. od godziny 11:30 do godziny 15:30

/możliwa MEDIACJA/

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Tel: 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

poniedziałek, środa i czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30-16:30

piątek 7:30-14:30

www.wabrzezno.pl

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Porad udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez organizację prowadzącą punkt:

SURSUM CORDA

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

(pokój 15)

ul. Wolności 44

Radca prawny

pn. i pt. od godziny 11:30 do godziny 15:30

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Tel: 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101

poniedziałek, środa i czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30-16:30

piątek 7:30-14:30

www.wabrzezno.pl

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski