Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r...

  • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

  • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  • Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r...

  • 1. E-plansza_system_nieodpłatnej_pomocy_prawnej_RGB