Afrykański pomór świń (ASF) i Ptasia grypa (HPAI)

 • 31368

Rozporządzenie Nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uchylone

Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozporządzeniem Nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. uchylił rozporządzenie Nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 344).

Koordynatorzy ds. Afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz Ptasiej grypy (HPAI)

Lp.

Imię i Nazwisko

Koordynatora

Pełne dane adresowe jednostki organizacyjnej

Telefon

- stacjonarny

- komórkowy

E-mail

- jednostki organizacyjnej

- bezpośredni do koordynatora

Koordynator powiatowy ds. ASF i HPAI

1.

Paweł SARNECKI

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie,
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

(56) 688 24 50 do 57 w.108

668 467 855

starostwo@wabrzezno.pl

czk@wabrzezno.pl

Koordynatorzy gminni ds. ASF i HPAI

2.

Joanna GARCZYŃSKA

Urząd Miasta Wąbrzeźna,
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

(56) 688 45 28

669 920 061

sekretariat@wabrzezno.com

gg@wabrzezno.com

3.

Michał ZASADOWSKI

Urząd Gminy Dębowa Łąka,  
87-207 Dębowa Łąka 38

(56) 688 29 15

531 492 254

sekretariat@ugdl.pl

rolnictwo@ugdl.pl

4.

Joanna KOZŁOWSKA

Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno

(56) 687 75 45

poczta@gminarynsk.pl

joanna.kozlowska@gminarynsk.pl

5.

Paulina WALĘCIAK

Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4,
87-222 Książki

(56)  688 81 67 w. 38

sekretariat@gminaksiazki.pl

paulina.waleciak@gminaksiazki.pl

6.

Agata WÖLK

Urząd Gminy Płużnica, 
87-214 Płużnica 60

(56)  687 52 12

728 388 061

sekretariat@pluznica.pl

a.wolk@pluznica.pl

drukuj (Koordynatorzy ds. Afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz Ptasiej grypy (HPAI))

 • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-02-04

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. ASF

W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kwestii polowań zbiorowych skoordynowanych (tzw. „wielkoobszarowych”) na dziki oraz licznymi pytaniami kierowanymi w tej sprawie, w załączeniu materiał informacyjny w sprawie...

 • -

Afrykański Pomór Świń (ASF) - Informacja dla organizatorów imprez masowych

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Wirus ASF może stosunkowo łatwo rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny
powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

 

DO ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH, W TYM:
JARMARKÓW, WYSTAW, KIERMASZÓW, FESTYNÓW ITP...

 • -

ASF - Apel do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa także człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne!

W zakładce Bezpieczeństwo --> Zarządzanie Kryzysowe--> Afrykański pomór świń (ASF) znajdą Państwo materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentacji opracowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, związanymi z realizacją przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykanskiego pomoru świń (Dz. U. 2018.360).

 • ASF

Afrykański pomór świń. Informacja o sytuacji epizootycznej, zagrożeniu rozprzestrzeniania się choroby oraz zasadach bioasekuracji

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą, wirusową chorobą świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.

 • Ulotka ASF
 • ulotka asf jak postępować

Obowiązki posiadacza zwierzęcia

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

 • - poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
 • - objawów neurologicznych u zwierząt,
 • - znacznej liczby nagłych padnięć,
 • - zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
 • - podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,

posiadacz zwierzęcia (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych) jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).