Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

ASF - Apel do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa także człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne!

W zakładce Bezpieczeństwo --> Zarządzanie Kryzysowe--> Afrykański pomór świń (ASF) znajdą Państwo materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentacji opracowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, związanymi z realizacją przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykanskiego pomoru świń (Dz. U. 2018.360).

 • ASF

Afrykański pomór świń. Informacja o sytuacji epizootycznej, zagrożeniu rozprzestrzeniania się choroby oraz zasadach bioasekuracji

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą, wirusową chorobą świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.

 • Ulotka ASF
 • ulotka asf jak postępować

Obowiązki posiadacza zwierzęcia

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

 • - poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
 • - objawów neurologicznych u zwierząt,
 • - znacznej liczby nagłych padnięć,
 • - zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
 • - podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,

posiadacz zwierzęcia (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych) jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).