Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo: Aktywny Samorząd

Moduł II programu „Aktywny samorząd” w roku 2021

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje  iż od 1 marca 2021 r.  trwa nabór wniosków w ramach Modułu II programu. Wnioski na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 można składać do dnia 31 marca 2021 r.  Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie  w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)...

  • logo: Aktywny Samorząd

„Aktywny samorząd” pilotażowy program w 2021 roku

 Od 1 marca 2021 r. będzie można aplikować o wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku realizowane będą następujące Moduły, obszary i zadania programu...

  • Logo PFRON

Program „Aktywny samorząd” Moduł I dla osób z niepełnosprawnością

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wąbrzeźnie wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową...

  • logo

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” w systemie SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje iż od 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można złożyć  przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System Obsługi Wsparcia  umożliwia wnioskodawcom złożenie wniosku w formie elektronicznej przez 365 dni w roku, również w dzień wolny od pracy bez wychodzenia z domu.
  • logo

„Aktywny samorząd” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje, iż od 1 marca 2020 r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W br. będą realizowane następujące formy wsparcia:
  • Logo PFRON

Program „Aktywny samorząd” w roku 2019

    W dniu 29 stycznia 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Na rok 2019 w programie przewidziano następujące moduły i obszary działań ...

  • pfron

Program „Aktywny samorząd”

Od 2012 r. Powiat Wąbrzeski przystępuje do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednią realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Uzyskanie wsparcia możliwe jest w ramach dwóch modułów programu...

  • pfron

Informacja o programie 2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskanie wsparcia  możliwe jest w przewidzianych do realizacji modułach, obszarach i zadaniach...

  • pfron

Informacje o programie 2017

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Wąbrzeski przystępuje do programu od 2012 r. Program realizuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2017 r. realizowane są następujące moduły, obszary i zadania w ramach, których możliwe jest uzyskanie wsparcia...