Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • pfron

Program „Aktywny samorząd” w roku 2019

    W dniu 29 stycznia 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Na rok 2019 w programie przewidziano następujące moduły i obszary działań ...

  • pfron

Program „Aktywny samorząd”

Od 2012 r. Powiat Wąbrzeski przystępuje do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednią realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Uzyskanie wsparcia możliwe jest w ramach dwóch modułów programu...

  • pfron

Informacja o programie 2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskanie wsparcia  możliwe jest w przewidzianych do realizacji modułach, obszarach i zadaniach...

  • pfron

Informacje o programie 2017

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Wąbrzeski przystępuje do programu od 2012 r. Program realizuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2017 r. realizowane są następujące moduły, obszary i zadania w ramach, których możliwe jest uzyskanie wsparcia...