Programy

Programy realizowane ze środków PFRON

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizować będzie następujące programy:

  • Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
  • Aktywny Samorząd.

W zakładkach po prawej stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat realizowanych w Powiecie Wąbrzeskim programów finansowanych ze środków PFRON.