Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Podstawowe rachunki bankowe Powiatu Wąbrzeskiego i Starostwa Powiatowego prowadzone przez Getin Noble Bank SA obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 – rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 – Starostwo Powiatowe
dla wpłat m.in. z tytułu:
– opłat komunikacyjnych
– opłat za wydanie prawa jazdy
– opłat za usunięcie pojazdu
– opłat geodezyjnych
– opłat za wydanie dzienników budowy, tablic informacyjnych
– opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
– opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
– opłat za wydanie karty parkingowej
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – wadia