Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wydział Finansowy

 

Kierownik Wydziału: Skarbnik Powiatu Krzysztof Goleń
Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 114
e-mail: fn@wabrzezno.pl
 

Justyna Kujaczyńska         
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
- obsługa księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
- obsługa księgowa Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Pokój nr 2, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 991 139

 

Kasa – Marlena Komorowska
Pokój nr 23, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 161

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:30
Wtorek: 8:30 - 16:30
Piątek: 8:00 - 13:00

 

Katarzyna Pawlicka        
- obsługa księgowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
Pokój nr 2, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 110, tel. kom. 515 991 139

 

Natalia Lewandowska        
- obsługa księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
- obsługa księgowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
- ewidencja środków trwałych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
- windykacja należności budżetu powiatu i budżetu państwa
Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 993 362

 

Teresa Kowalska        
- obsługa księgowa budżetu powiatu
- sprawozdawczość budżetowa i finansowa
Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 993 362

 

Wiesława Marszałek        
- obsługa płacowa Zespołu Szkół we Wroniu
- obsługa płacowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące
- obsługa płacowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940


Janina Nadolska         
- obsługa płacowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940

 

Rafał Góralczyk            
- obsługa księgowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
- obsługa księgowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
- rozliczanie podatku VAT 
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571

 

Barbara Lewandowska         
- obsługa księgowa Zespołu Szkół we Wroniu
- obsługa księgowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571

 

Anna Olszewska       
- obsługa płacowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940

 

Beata Masłowska   
- obsługa księgowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące
- obsługa księgowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571