Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Pfron

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2018r.

2017.11.24

W dniu 5 października 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018r.”...

-

Dzień Pracownika Socjalnego oraz Dzień Życzliwości i Pozdrowień

2017.11.22

21 listopada 2017 roku obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, który połączony był  z Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji wszystkich pracowników odprawioną przez kapelana Domu Pomocy Społecznej...

spotkanie

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

2017.11.20

Dnia 17 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,