Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dzień Edukacji

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

W dniu 13 października w Starostwie Powiatowym gościliśmy pracowników szkół prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, by wspólnie obchodzić święto Dnia Edukacji Narodowej.

Zebranych przywitali z serdecznymi życzeniami przedstawiciele organu prowadzącego: Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta – Bożena Szpryniecka, Przewodniczący Rady Powiatu – Adam Puchała, Członek Zarządu Powiatu – Karol Sarnecki, Józef Krawczyk – Sekretarz Powiatu oraz Krzysztof Buchmiet – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wręczyli wyróżnienia za wkład pracy w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto Starosta Wąbrzeski wraz z Wicestarostą nagrodzili wymienionych poniżej pedagogów:

 

 

 • Wojciech Trzciński - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Stanisław Bytnar – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie,
 •  Emilia Witkowska - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
 • Aleksander Czarnecki- dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
 •  Małgorzata Klimek - nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu
 •  Małgorzata Słomska - nauczyciel Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębowej Łące
 • Katarzyna Laudańska - Becker - nauczyciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
 • Elżbieta Chodzińska - dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy jeszcze raz dużo zdrowia, sukcesów zawodowych oraz serdecznie dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie w edukację młodzieży.

 • Dzień Edukacji1.JPG
 • Dzień Edukacji10.JPG
 • Dzień Edukacji11.JPG
 • Dzień Edukacji12.JPG
 • Dzień Edukacji13.JPG
 • Dzień Edukacji14.JPG
 • Dzień Edukacji2.JPG
 • Dzień Edukacji3.JPG
 • Dzień Edukacji4.JPG
 • Dzień Edukacji5.JPG
 • Dzień Edukacji6.JPG
 • Dzień Edukacji7.JPG
 • Dzień Edukacji8.JPG
 • Dzień Edukacji9.JPG

« wstecz