Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Dla kogo pomoc prawna

  

 

  • młodzież do 26. roku życia,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.