Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Dla kogo pomoc prawna

Dla kogo pomoc prawna ?

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Przyjmowanie zgłoszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie: 56 688 27 45 lub 56 688 24 od 50 do 57 wew. 112

Lista jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne

Harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 2019 r.