Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Dla kogo pomoc prawna

Dla kogo pomoc prawna ?

 • młodzież do 26. roku życia,

 • kobiety w ciąży,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,

 • osoby korzystające z pomocy społecznej,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

W jakim zakresie można otrzymać pomoc prawną?

Można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.