Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • TRANSMISJA

Odbyła się XIII sesja Rady Powiatu, zwołana w trybie nadzwyczajnym

 W dniu 24 marca odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020-2032, zmiany budżetu powiatu na rok 2020 oraz określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020. 
 Na tym zakończono obrady XIII sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady poinformował ponadto, że odwołuje zwołaną na dzień 26 marca sesję, ze względu na mające wejść w życie od 25 marca przepisy dotyczące ograniczenia gromadzenia się.

 

« wstecz