Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • XXXIII sesja

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku

W dniu 29 maja odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. W dyskusji na ten temat głos zabrali radni Marek Markowski oraz Bogdan Koszuta.
Interpelację w sprawie ogłaszanych naborów na stanowiska urzędnicze złożyła radna Jolanta Broniewska. Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności w 2017 roku następujących jednostek: Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie: 

 • oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,
 • przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028,
 • zmiany budżetu powiatu na rok 2018.

W ramach realizacji dalszych punktów porządku obrad radni rozpoczęli przeprowadzenie procedury absolutoryjnej. Skarbnik Powiatu przedstawił obszerną prezentację na temat wykonania budżetu za rok 2017, w którym szczególną uwagę zwrócono na zrealizowane poniższe przedsięwzięcia i inwestycje:

 • Przebudowa drogi powiatowej 1411C Bursztyowo-Blizno,
 • Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki,
 • Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie,
 • Przebudowa placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu,
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego.
 • Przebudowa drogi powiatowej 1411C Bursztyowo-Blizno
 • Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki -...
 • Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1...
 • Przebudowa placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...

« wstecz