Aktualności

  • Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczyciela terapeuty

Pani Joanna Smogorzewska - terapeutka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd Powiatu uchwałą powołał Komisję Egzaminacyjną niezbędną do przeprowadzenia procedury udzielenia awansu zawodowego. Pani Joanna pomyślnie zdała przeprowadzony egzamin, w związku z czym Zarząd Powiatu awansował terapeutkę na stopień nauczyciela mianowanego.

Pani Joannie życzymy wielu sukcesów zawodowych i realizacji zamierzonych planów!

drukuj (Awans zawodowy nauczyciela terapeuty)

  • Awans zawodowyDSC02467.JPG
  • Awans zawodowyDSC02473.JPG
  • Awans zawodowyDSC02480.JPG

Wstecz